Stichting IKONE in uw testament

Bij het opmaken van een testament bepaalt u zelf wat er met uw nalatenschap gebeurt. Door Stichting IKONE op te nemen in uw testament helpt u IKONE mee een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening door middel van innovatie, onderzoek, advies en mooie projecten. 

Wat is een legaat?
Een legaat is een beschikking in het testament wat aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis) nalaat aan een door u gekozen persoon of organisatie. Zo kan men bijvoorbeeld familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat nalaten aan Stichting IKONE.

Als u Stichting IKONE tot legataris in uw testament wilt benoemen is daarvoor de hulp van een notaris noodzakelijk. Wijzigingen aanbrengen in een testament is altijd mogelijk. Ook daarvoor moet u bij de notaris zijn.

Wat is een erfstelling?
Een erfstelling is een vastgesteld deel (percentage) van uw bezit dat door middel van het testament aan de erfgenamen wordt toebedeeld. Als u bijvoorbeeld Stichting IKONE in uw testament tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dit dat de stichting in aanmerking komt voor (een deel van) de erfenis. Uw bezit wordt volgens de bepalingen in het testament verdeeld onder de erfgenamen. Als alle rechten van anderen (legaten, boedelkosten en overige schulden) van de totale nalatenschap zijn afgetrokken, krijgen de erfgenamen hun erfdeel.

Speciale regeling belasting
Over nalatenschappen moet - boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag - belasting worden betaald. Deze belasting kan oplopen tot 68% van de waarde van uw nalatenschap echter voor een goed doel als Stichting IKONE, wat door de overheid is erkend, wordt geen belasting gerekend. U bent er dus zeker van dat de gehele geldsom die nagelaten wordt daadwerkelijk ook bij Stichting IKONE komt.

Een testament opmaken
Een testament laten opmaken is gemakkelijk. Een oriënterend gesprek van een half uur met de notaris is gratis. De kosten van een testament opmaken zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer het testament, hoe kostbaarder. U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, om uw identiteit te bevestigen. Heeft u geen testament opgemaakt, dan erven uw kinderen. Heeft u geen kinderen, dan erven de familieleden. Anders? Als men geen erfgenamen heeft, gaat alles wat overblijft naar de Staat.

De notaris
Voor u besluit over te gaan tot het opstellen van een erfstelling of een legaat, wilt u hier waarschijnlijk goed over nadenken. Een notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Voor algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900 - 346 93 93, elke werkdag van 9.00 tot 14.00 uur) 
of op internet: www.notaris.nl.