Wij creëren

gelijkwaardige samenwerking met patiënten

Workshops

Workshops

Advies

Advies

Trajecten en programma's

Trajecten en programma's

Patient Expertise

Patient Expertise

Team

Team

Agenda

Inzichten

Nieuws

Vijf jaar IKONE - Pionieren met hart en ziel

Gepubliceerd op 16 december 2019 door Anne-Miek Vroom, directice en oprichter IKONE lees verder >

Gepubliceerd op 16 december 2019 door Anne-Miek Vroom, directice en oprichter IKONE

Anne-Miek Vroom

Vandaag voel ik mij jarig, ook al ben ik in februari geboren. Vandaag is IKONE vijf jaar geworden. 16 december 2014: Na een jaar van voorbereiding was de opening op de bijzondere locatie Paleis Soestdijk een feit. Een spontaan initiatief. Binnen anderehalve maand organiseerde ik, met ondersteuning van de Bart de Graaff Foundation, dit symposium met maar liefst 75 gasten. Vrienden, familie, collega’s, professoren, zorgverleners en liefdevolle anderen kwamen bijeen om de start van voor mij iets heel bijzonders te vieren. De start van Stichting IKONE.

In de zaal waren ook de eerste patiënt experts aanwezig. Toppers van ervaringsdeskundigen die met mij kozen voor het gelijkwaardig samenwerken met professionals, voor kwaliteit van zorg. Ik heb niet durven dromen dat dit groepje collega ‘patiënt experts’ zou uitgroeien tot een team van meer dan vijftig ervaringsdeskundigen met een professionele achtergrond die zorgen voor impact in de zorg.

Als ik nu mijn openingsspeech terug hoor denk ik poeh poeh: wat hád ik een lef en wat dúrfde ik de lat hoog te leggen. Groot dromen en klein beginnen in optima forma.

Dankbaar

De afgelopen jaren heb ik mij heel dankbaar gevoeld over het succes van IKONE en het bereik van onze organisatie. Ik ben trots op de veranderkracht die wij hebben en het verschil dat we niet alleen maken in daadwerkelijk fijner georganiseerde zorg, maar ook in de harten van mensen. Verrassend vind ik vooral ook de betekenis die onze interventies hebben voor teams van zorgprofessionals en de wijze waarop zij met elkaar omgaan, waarop zij gevoed worden door energie vanuit verhalen en co-creatie. We stellen ze in staat zelf de verandering in te zetten. Samen met de mensen voor wie ze het doen. Samen met hun eigen patiënten en cliënten, de naasten en belangrijke andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld paramedici, sociaal werkers, en beleidsmakers.

Het verduurzamen van Patiënt Expertse vergt energie en investering

Als ik mijn openingsverhaal terug hoor realiseer ik mij naast de bewondering voor wat wij samen bewerkstelligd hebben ook hoeveel energie het van mij heeft gevraagd. Ik koos ervoor een niet ziekte-specifieke organisatie neer te zetten die vanuit het patiëntenperspectief gelijkwaardig en professioneel wil samenwerken. Zonder een expliciet belang, zonder een specifieke agenda. Uiteindelijk gaat het juist om het leven, het verhaal van de mensen die dagelijks met die zorg te maken hebben en welke impact dat heeft op het leven en de kwaliteit daarvan. Deze keuze houdt in dat wij geen aanspraak kunnen maken op de subsidies binnen patiëntenorganisatie kaders. Deze keuze houdt in dat vermogensfondsen en andere subsidiegevers ons vaak een te vreemde eend in de bijt vinden. Dat houdt in dat we ons voornamelijk hebben moeten bedruipen uit opdrachten en dat we in deze jaren ontzettend veel vrijwillig hebben gedaan. Omdat we erin geloven. Omdat we zien dat we een verschil maken. Omdat de mensen uit de zorg ons ook weer energie geven. Niet zo'n klein beetje ook.

Gelukkig zijn er in toenemende mate opdrachtgevers in de vorm van overheden, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere relevante betrokkenen die zien dat ook dít een tak van professioneel advies is en van een waarde die een tarief rechtvaardigt. Gelukkig zijn er bestuurders en managers met lef. Het helpt dat zij zien hoeveel wij investeren in kwaliteit, professionalisering, methode ontwikkeling en daarmee in leren en verbeteren. Zo plukken alle samenwerkende partijen van de vruchten vanuit de lessen die wij samen opdoen in het veld. En dat is geweldig. 

Een duurzame organisatie

Die cultuur van leren en verbeteren zit ook in onze eigen interne organisatie. Inmiddels werken naast patiënt experts ook talentvolle adviseurs, projectleiders en strategen vanuit IKONE. Allen hebben zij een bijzondere affiniteit met onze missie en een achtergrond die voor óns een verschil maakt. Vanuit die diverse en lerende organisatie starten we meetings en workshops met de verwachtingsvraag ‘Met welk gevoel of met welke gedachte ben je hier?’ en sluiten we af met de vragen: ‘Wat werkte er niet?’, ‘Wat werkte er wel?’ en ‘Wat neem je mee?’.

Zo hopen we een duurzame organisatie te zijn die blijvend aansluiting vindt op de vragen uit het veld, met een open hart en vanuit de wetenschap dat alle ervaringen van belang zijn. Vanuit de ervaring dat daadwerkelijk met een leeg hoofd naar elkaar luisteren voor grote verschillen kan zorgen. 

SAMEN DELEN

Tijdens het aankomende jaar willen we in het kader van ons vijf jarig jubileum met u delen wat wij hebben ervaren en geleerd. Dat gaan we doen middels vlogs, artikelen en wie weet wederom een symposium? Samen delen: wat kan beter, wat is succesvol en wat nemen individuen en organisaties mee. Wat raakt jou en wat raakt mij? Wij nodigen u en jou van harte uit daarop te reageren! Zonder jullie betrokkenheid en het geloof in onze missie zouden we er niet zijn. Onze dank is groot.

Vanuit gedrevenheid werken: mijn "why en how" 

Ik ga vannacht slapen vanuit de verwondering dat het kan. Je droom realiseren. Vanuit een kantoortje in huis, met een marginaal startbudget en een ingrijpende chronische ziekte, vol vertrouwen een beweging voortbrengen. Het is verre van eenvoudig en ik heb regelmatig op een breekpunt gezeten. Ik herinner mij een blog van Daan Dohmen die ooit schreef hoe moeilijk het ondernemerschap óók is. Tijdens een congres kwam hij naar mij toe, terwijl hij zelf zoekende was, en gaf mij een woordelijk 'schouderklopje'. Vanuit herkenning en erkenning. Dat ontroerde mij toen sterk. Ik sta op grote podia, heb vijfduizend volgers op Twitter en vele lieve supporters om mij heen. En tegelijkertijd kan ik mij eenzaam voelen met de uitdagingen en de spanning van het ondernemerschap. De enorme verantwoordelijkheid die op mijn schouders ligt en de soms ook de frictie tussen wat partijen verlangen en willen en tussen wat wij zij daadwerkelijk doen en/of (financieel) willen of kunnen bijdragen. Er bestaat echter ook een niet te stoppen motivatie in mijn ziel en zijn. Vanuit het allerdiepste: dat is de waarde van alle ingrijpende ervaringen die ik als patiënt heb meegemaakt. Die tranen, die pijn, die eenzaamheid, dat lijden, die verwondering, die nabijheid, die warmte, ervaren in de zorg, die rugzak: die drijft mij. Dat is mijn 'why'.

Voor mijn 'how' heb ik wellicht andere motivators meegekregen. Mijn opa was polderpionier en heeft in de tweede Wereldoorlog terwijl de kogels soms om zijn oren vlogen, samen met zijn maten, uit zee een nieuw stuk Nederland geschapen. Die energie, dat genetische materiaal, en die mindset maakt dat ik kies voor pionieren. Voor innovatie en transformatie. Voor een ‘Nieuw venster op zorg’. 

TOEkomstplannen

Met die IKONE slogan ga ik samen met ons prachtige gemotiveerde team op naar de volgende vijf jaren verbinding vanuit onze waarden gelijkwaardigheid en professionaliteit. Ik kijk uit naar nieuwe vormen van samenwerking, naar meer moeiteloosheid en blijvende verbondenheid. Wie weet met u? 

Wat betreft de 'what': begin 2020 zijn wij in ieder geval actief in bijvoorbeeld de volgende projecten:

 • Diverse trajecten in kader van Antonius Thuis, Antonius ziekenhuis en zorggroep, waaronder meerdere Patient Experience Transformatie Trajecten in kader van de juiste zorg op de juiste plek (op basis van design thinking methodes en patientreizen, samen mét patiënten en naasten vanuit de regio). 
 • Patient experience traject acute zorg, Bernhoven ziekenhuis
 • Patient experience traject preventie diabetes, synchroon huisartsen samenwerking, ggd, gemeente en Bernhoven ziekenhuis.
 • Patient inclusief werken, Otto Bock hulpmiddelen leverancier
 • College patient inclusief werken, Eindhoven klinische informatica
 • Patiëntparticipatie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Actieonderzoek Patientparticipatie en methodieken bij innovatie en transformatie
 • Workshop patient inclusief innoveren Health Valley event 

En nog veel meer! Wordt vervolgd.

Voor nu, fijne dagen en tot ziens in 2020,

Anne-Miek Vroom

Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start.  lees verder >

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start. 

Op dit moment kunnen patiënten bij 36 van 73 Nederlandse ziekenhuizen gebruik maken van het e-consult. Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen patiënten op een laagdrempelige manier hun vragen voorleggen aan zorgverleners. Het aanbieden van een e-consult leidt echter niet altijd tot een succesvol gebruik ervan.  

Hoe zorg je ervoor dat e-consult voor patiënt en zorgverlener meerwaarde heeft? 

Die vraag was het uitgangspunt voor het actieonderzoek uitgevoerd door Nictiz en IKONE. In workshops en interviews wisselden patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers hun ervaringen uit over het gebruik van e-consult in het ziekenhuis.

Zo hebben patiënten ons inzicht gegeven in wat het e-consult voor hen betekent: een sterkere vertrouwensband met hun zorgverlener en meer vrijheid. Ook zorgt het ervoor dat zij niet meer constant met hun ziekte bezig hoeven te zijn. Ziekenhuizen hebben gedeeld hoe zij implementeren en wat daarin wel of niet werkte. Zo hebben we samen met alle partijen onderzocht wat onderliggende succesfactoren zijn van het e-consult. Samen met hen zijn de actielijst en poster ontwikkeld.

'Digitaal contact brengt mijn ziekte in proportie, het neemt niet meer mijn dagelijks

leven in beslag’

(Patiënt tijdens workshop van Nictiz en IKONE) 

Direct aan de slag?

Download de poster en actielijst.

Meer informatie?

Lees dan hier de case study over dit onderzoek of neem contact met ons op. 

Samenwerking met Antonius Zorggroep

14 Oktober 2019 lees verder >

14 Oktober 2019

‘In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’

IKONE werkt samen met de Antonius Zorggroep in Sneek aan hun plannen om zorg van het ziekenhuis naar huis te verplaatsen. Het ziekenhuis en de thuiszorg hebben voor meerdere patiëntenpaden kerngroepen gevormd. Deze bestaan o.a. uit wijkverpleegkundigen, medisch specialisten, huisartsen en patiënten. Zij bekijken samen in hoeverre zij een patiënt thuis op een kwalitatief hoogwaardige manier kunnen helpen. Nieuwe technologie kan daarbij ondersteunend zijn. 

Wat gaat IKONE doen? 

IKONE ondersteunt de Antonius Zorggroep in het verlangen om het patiëntenperspectief leidend te laten zijn in deze ontwikkelingen. Voor de patiëntengroepen ‘hartfalen’ en ‘infusietherapie’ hebben wij deze zomer interviews gehouden. 

Aan de hand van de uitkomsten zal er een proef van start gaan met ongeveer 10 deelnemers om de zorg naar huis te brengen. Daarnaast gaan we dit najaar aan de slag met een aantal ‘Patient Experience’ trajecten voor andere patiëntengroepen. 

Nieuwsgierig naar de ‘Patient Experience’, klik dan hier.

Project IKONE en Babyconnect

IKONE werkt met Babyconnect aan het betrekken van patiënten en cliënten bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. lees verder >

IKONE werkt met Babyconnect aan het betrekken van patiënten en cliënten bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Rondom kinderwens, zwangerschap en bevalling hebben vrouwen contact met verschillende zorgverleners. Op dit moment heb je als cliënte niet eenvoudig toegang tot je zorggegevens. Daarbij heb je weinig controle over wie deze gegevens kunnen gebruiken of inzien. Babyconnect werkt eraan om dit wel mogelijk te maken.

Om ervoor te zorgen dat de wensen van cliënten/patiënten voorop staan is het belangrijk dat zij meedenken en meebeslissen over hoe hun gegevens gedeeld mogen worden en hoe hun dossier eruit moet komen te zien. IKONE zet haar expertise in om hierbij de gebruikers te betrekken. Samen met Babyconnect werken we aan het opzetten van een goede vorm van participatie.

Zo hebben we in juli een werksessie gedaan met enkele van onze PET-leden, om te praten over ervaringen met gegevensuitwisseling (lees hier meer).

In september gaan we een aantal vrouwen interviewen over hun ervaringen, hun voorkeuren en wensen voor gegevensuitwisseling.

Wil je meedoen? Meld je dan hier aan.

pro-actieve afstudeerstudent (wo of hbo) gezocht!

Zwolle,  1 juli 2019,                                                                          lees verder >

Zwolle,  1 juli 2019,                                                                         

wil jij bijdragen aan een betere patiëntenparticipatie in de zorg? Wij zijn op zoek naar een stagiaire die helpt bij een onderzoek naar patiëntenparticipatiemethodes. Het doel: een online toolbox voor zorgorganisaties en innovatiebedrijven.  

Daarbij mag je meedraaien in onze projecten en krijg je een uniek kijkje in het veld van patiëntparticipatie, zorg en innovatie. wIL JIJ Meewerken aan bijzonder creatieve ontwikkelingen, onderzoek doen en samen een brug slaan tussen ervaringsdeskundigen en mensen met patiëntervaring? Word dan stagair (WO / HBO) bij ons!

Wat ga je doen? 

Je helpt mee bij de opzet en uitvoering van actieonderzoek met een online tool als resultaat. Deze tool helpt zorgorganisaties en innovatiebedrijven om de patiëntenparticipatiemethode te vinden die bij hun vraagstuk past.  

Voor de ontwikkeling van de tool is het belangrijk om te onderzoeken welke overwegingen deze organisaties maken bij het betrekken van patiënten. Wanneer willen zij patiënten betrekken? En waarvoor? 

Daarom ga je aan de slag met verschillende onderdelen van wetenschappelijk onderzoek. Zo houdt jij je bezig met een aanvullende literatuurstudie en het uitzoeken van vragenlijsten. Daarnaast kan een start gemaakt worden met het verzamelen en het analyseren van de onderzoekdata. De resultaten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de tool.

Binnen dit project is veel mogelijk, als je het leuk vindt om ervaring op te doen in verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling! Daarnaast doe je praktijkervaring op door mee te draaien in onze projecten. 

Wie is IKONE?

Je komt terecht in een dynamische organisatie waarin mensen werken die hart hebben voor het stimuleren en faciliteren van patiëntenparticipatie binnen de zorg. 

IKONE wil de kwaliteit van zorg verbeteren door samenwerking tussen patiënten en de gezondheidszorg te bevorderen. Daarom ondersteunen en adviseren wij zorgorganisaties, beleidsmakers en innovators. Zo verstevigen wij het patiëntperspectief in de zorg. 

Waarom een stage bij IKONE?

 • IKONE is een jong en dynamische organisatie met collega’s die er voor willen gaan. Wij zijn praktisch en pragmatisch ingesteld en houden van aanpakken! Je werkt in een gezellig team en krijgt volop de ruimte om te leren.  
 • We werken altijd samen met patiëntervaring hebben. Daarom werken wij samen met teamleden in heel het land. Je werkt dus niet alléén voor, maar samen met patiënten. 
 • Binnen IKONE maak je kennis met een grote diversiteit van opdrachtgevers, zoals ziekenhuizen, zorgorganisaties, ministeries, innovatiebedrijven etc. Je krijgt de mogelijkheid om mee te gaan met een professional om zo een beeld te krijgen van het werkveld.  
 • Binnen onze organisatie is voor jou ook veel in de praktijk te leren. Naast je onderzoek, draai je ook mee in de projecten binnen onze organisatie en ga je mee naar congressen, sessies en workshops.  
 • Je wordt gezien als een gelijkwaardig medewerker.IKONE staat voor gelijkwaardigheid voor patiënten en zorgverleners. Ditzelfde geldt voor ons team. Jij draait dus volop mee als gelijkwaardige medewerker binnen onze organisatie. 

Jouw profiel 

 • Je bent een ambitieuze en leergierige student in de laatste fase van een universitaire masteropleiding in de richting van sociale wetenschappen, sociologie of gezondheidswetenschappen. Of je volgt een soortgelijke opleiding zoals (hbo) digitale innovatie in zorg & welzijn. 
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je wilt jezelf ontwikkelen, nieuwe vaardigheden leren en nieuwe relaties opbouwen. 
 • Je bent sociaal vaardig en werkt graag in teamverband. 
 • Je bent communicatief sterk en hebt een proactieve houding. 
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor. 
 • Je bent volledig beschikbaar voor de opdracht (4-5 dagen in de week). Uiteraard is er ook ruimte om colleges en bijeenkomsten van je onderwijsinstelling te bezoeken voor scriptiebegeleiding.
 • Je vindt het niet erg om te reizen. 
 • Je kunt zelfstandig, hard werken en neemt initiatief waarbij je opdrachten oppakt die anderen laten liggen. 
 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand die accuraat is en enige ervaring heeft met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. 
 • Je stage moet minimaal 32 uur per week gedurende 5-6 maanden duren.

Wat bieden we jou?

 • Je krijgt de mogelijkheid om zelfstandig aan je onderzoek te werken op kantoor, thuis of bij een van onze opdrachtgevers. De resultaten leveren een input voor de vraagstukken bij organisaties/klanten in de dagelijkse praktijk. Je onderzoeksvraag formuleer je samen met je stagebegeleider van IKONE en je docent van de universiteit. 
 • Naast het doen van onderzoek en het schrijven van je thesis, loop je een aantal uren per week mee met een professional bij echte opdrachtgevers. 
 • Daarbij ondersteun je bij de uitvoering en voorbereiding van projecten. Je krijgt eigen verantwoordelijkheden en de vrijheid om werkzaamheden op te pakken en deze zelfstandig, of met begeleiding van een van onze professionals, uit te voeren. 
 • Daarbij zie je en ervaar je hoe onze professionals omgaan met complexe vraagstukken. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij organisaties in het veld.
 • Persoonlijke begeleiding en coaching op persoonlijk en vakinhoudelijk gebied; 
 • Inspirerende en afwisselende leeromgevingen; Kennis en ervaring van je collega’s; 

Sollicitatie

Herken jij jezelf hierin? Dan horen we graag van je! Stuur een e-mail met je cv naar info@ikone.nl en vertel of laat ons zien hoe jij IKONE verrijkt met je kwaliteiten.

informatie

Voor vragen over de stage kun je contact opnemen met Anne-MIek Vroom (directeur) via vroom@ikone.nl

 

 

meer nieuws >