Wij creëren

gelijkwaardige samenwerking met patiënten

Workshops

Workshops

Advies

Advies

Trajecten en programma's

Trajecten en programma's

Patient Expertise

Patient Expertise

Team

Team

Agenda

Inzichten

Nieuws

patiënt wil geïnformeerd worden over digitale zorg

Welke informatie hebben patiënten nodig om zinvol gebruik te maken van digitale zorg? Met die vraag als leidraad gingen wij te rade bij patiënten met osteogenesis imperfecta (OI), patiënten met een nieraandoening, leveranciers van digitale zorg en zorgverleners. Uit dit actieonderzoek blijkt dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om de informatie over digitale zorg. lees verder >

Welke informatie hebben patiënten nodig om zinvol gebruik te maken van digitale zorg? Met die vraag als leidraad gingen wij te rade bij patiënten met osteogenesis imperfecta (OI), patiënten met een nieraandoening, leveranciers van digitale zorg en zorgverleners. Uit dit actieonderzoek blijkt dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om de informatie over digitale zorg.

behoeftegerichte informatievoorziening

In de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek speelt digitale zorg een cruciale rol. Toch blijkt dat veel patiënten weinig tot geen informatie krijgen over de digitale mogelijkheden of de meerwaarde hiervan voor hun persoonlijke situatie. Ook informatie over de positie van digitale zorg binnen hun zorgtraject wordt gemist. Daarnaast zijn sommige patiënten bang dat het fysieke contact met de behandelaar verdwijnt als ze instemmen met digitale zorg. Om de digitale transformatie tot een succes te maken, is het dus hard nodig om de informatievoorziening aan patiënten te verbeteren.

patiënt en zorgverlener beslissen samen

Uit de interviews en workshops die wij deden met deelnemende patiënten, leveranciers en zorgverleners komt naar voren dat de patiënt graag de regie houdt als het gaat om digitale zorg. Een aantal van de bevindingen uit het onderzoek:

 • Patiënten willen het liefst samen met hun eigen zorgverlener of een speciaal aangewezen persoon zoeken naar de best passende vorm van digitale zorg.
 • De patiënt wil zich graag voorbereiden op deze keuze door middel van goede en toegankelijke informatie.
 • Wat op het ene moment als prettig of passend wordt ervaren kan in een andere fase van het ziekteproces of de behandeling niet passend zijn. 

handige en laagdrempelige ideeën 

In het onderzoeksrapport staan suggesties voor verschillende partijen, zoals zorgverleners en ziekenhuizen, om met digitale zorg aan de slag te gaan. De suggesties zijn tijdens de interviews en workshops aangereikt door de betrokken patiënten. Het uitvoeren van deze ideeën kan leiden tot een goede informatievoorziening en zo direct bijdragen aan een succesvolle transformatie. 

Lees het rapport hier: 

https://issuu.com/ikone/docs/verslag_informatiebehoefte_patienten_met_betrekkin

oproep  Op 17 september organiseren wij samen met allerlei organisaties die zich met gezondheid en zorg bezighouden een Patient Experience Day in Landgoed Blauwrijk te Uden https://blauwrijk.nl/ lees verder >

oproep 

Op 17 september organiseren wij samen met allerlei organisaties die zich met gezondheid en zorg bezighouden een Patient Experience Day in Landgoed Blauwrijk te Uden https://blauwrijk.nl/


Tijdens deze dag gaan wij tijdens een interactieve workshop onderzoeken of nieuwe manieren van samenwerken ervoor kunnen zorgen dat de zorg voor mensen met Diabetes type 2 verbeterd wordt. 


Wij vinden het super belangrijk dit samen met mensen mét diabetes te ontdekken. 
Dus een oproep: 


Heb jij Diabetes type 2 en gebruik jij daarvoor medicatie? 
Vind jij het interessant om samen met professionals (huisarts, internist, gemeente, diëtist, fysiotherapeut etc.) op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking? Wil jij je verhaal delen zodat we je patiëntreis kunnen uitwerken en op nieuwe ideeen komen? 


Geef je dan op!

Het programma is: 


12.00 uur ontvangst met lunch

13.00 uur start patient experience

14.30 PAUZE

15.00 uur vervolg patient experience

16.00 uur einde programma

We houden ons aan de CORONA voorschriften van het RIVM. 


Je krijgt reiskostenvergoeding en 25 euro vergoeding voor je inspanningen. 


Laat snel weten via info@ikone.nl of bel / app voor opgave of vragen naar Anne-Miek Vroom telefoonnummer: 06-53929916

Hoe is het om een dagboek in te vullen?

Er zijn verschillende manieren om samen te werken met patiënten. Een voorbeeld daarvan is het invullen vaneen dagboek, waarin patiënten elke dag ervaringen en gedachten bijhouden. Voor één van onze projecten hebben een vijftal mensen die te maken hebben gehad met een CVA een week lang een dagboek ingevuld. Hierin hebben zij onder andere bijgehouden hoe zij zich voelden en van welke hulpmiddelen zij gebruik maken in hun dagelijks leven. Hoe hebben deze mensen het ervaren om een dagboek in te vullen? Hieronder lees je de ervaring van Siemon Vroom, ervaringsdeskundige en oprichter van www.weerhandig.nl.    lees verder >

Er zijn verschillende manieren om samen te werken met patiënten. Een voorbeeld daarvan is het invullen vaneen dagboek, waarin patiënten elke dag ervaringen en gedachten bijhouden. Voor één van onze projecten hebben een vijftal mensen die te maken hebben gehad met een CVA een week lang een dagboek ingevuld. Hierin hebben zij onder andere bijgehouden hoe zij zich voelden en van welke hulpmiddelen zij gebruik maken in hun dagelijks leven. Hoe hebben deze mensen het ervaren om een dagboek in te vullen? Hieronder lees je de ervaring van Siemon Vroom, ervaringsdeskundige en oprichter van www.weerhandig.nl.   

“Ik heb in 2007 een herseninfarct gehad en ben sindsdien halfzijdig verlamd en heb te maken met afasie. Dat is zo lang geleden dat het mijn nieuwe ik is geworden. In het dagboek heb ik ingevuld wat mij allemaal hindert in het dagelijks leven en wat voor compensatietechnieken ik gebruik daarvoor. Waar was ik aan begonnen!? Ik doe alles zo automatisch dat ik eerst het invul blad leeg wilde laten. Toen ik wat harder nadacht werd ik mij bewust van alle hulpmiddelen die ik in de tijd in huis heb gehaald. Een spijkerplankje om de uien met één hand te snijden bijvoorbeeld. En een zipp-it om met één hand de rits van mijn jas dicht te doen. En gehoekte messen die het snijden lichter maken. Ik moet alles met één hand doen, dus die behandel ik als de vingers van een topviolist. Ik denk dat ik als ik nadenk wel minstens 30 à 40 dingen kan noemen die mij het leven gemakkelijk maken. Deze bewustwording is waardevol voor zorgverleners en cliënten. Zo kan er samengewerkt worden aan goede zorg.” 

Vijf jaar IKONE - Pionieren met hart en ziel

Gepubliceerd op 16 december 2019 door Anne-Miek Vroom, directice en oprichter IKONE lees verder >

Gepubliceerd op 16 december 2019 door Anne-Miek Vroom, directice en oprichter IKONE

Anne-Miek Vroom

Vandaag voel ik mij jarig, ook al ben ik in februari geboren. Vandaag is IKONE vijf jaar geworden. 16 december 2014: Na een jaar van voorbereiding was de opening op de bijzondere locatie Paleis Soestdijk een feit. Een spontaan initiatief. Binnen anderehalve maand organiseerde ik, met ondersteuning van de Bart de Graaff Foundation, dit symposium met maar liefst 75 gasten. Vrienden, familie, collega’s, professoren, zorgverleners en liefdevolle anderen kwamen bijeen om de start van voor mij iets heel bijzonders te vieren. De start van Stichting IKONE.

In de zaal waren ook de eerste patiënt experts aanwezig. Toppers van ervaringsdeskundigen die met mij kozen voor het gelijkwaardig samenwerken met professionals, voor kwaliteit van zorg. Ik heb niet durven dromen dat dit groepje collega ‘patiënt experts’ zou uitgroeien tot een team van meer dan vijftig ervaringsdeskundigen met een professionele achtergrond die zorgen voor impact in de zorg.

Als ik nu mijn openingsspeech terug hoor denk ik poeh poeh: wat hád ik een lef en wat dúrfde ik de lat hoog te leggen. Groot dromen en klein beginnen in optima forma.

Dankbaar

De afgelopen jaren heb ik mij heel dankbaar gevoeld over het succes van IKONE en het bereik van onze organisatie. Ik ben trots op de veranderkracht die wij hebben en het verschil dat we niet alleen maken in daadwerkelijk fijner georganiseerde zorg, maar ook in de harten van mensen. Verrassend vind ik vooral ook de betekenis die onze interventies hebben voor teams van zorgprofessionals en de wijze waarop zij met elkaar omgaan, waarop zij gevoed worden door energie vanuit verhalen en co-creatie. We stellen ze in staat zelf de verandering in te zetten. Samen met de mensen voor wie ze het doen. Samen met hun eigen patiënten en cliënten, de naasten en belangrijke andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld paramedici, sociaal werkers, en beleidsmakers.

Het verduurzamen van Patiënt Expertse vergt energie en investering

Als ik mijn openingsverhaal terug hoor realiseer ik mij naast de bewondering voor wat wij samen bewerkstelligd hebben ook hoeveel energie het van mij heeft gevraagd. Ik koos ervoor een niet ziekte-specifieke organisatie neer te zetten die vanuit het patiëntenperspectief gelijkwaardig en professioneel wil samenwerken. Zonder een expliciet belang, zonder een specifieke agenda. Uiteindelijk gaat het juist om het leven, het verhaal van de mensen die dagelijks met die zorg te maken hebben en welke impact dat heeft op het leven en de kwaliteit daarvan. Deze keuze houdt in dat wij geen aanspraak kunnen maken op de subsidies binnen patiëntenorganisatie kaders. Deze keuze houdt in dat vermogensfondsen en andere subsidiegevers ons vaak een te vreemde eend in de bijt vinden. Dat houdt in dat we ons voornamelijk hebben moeten bedruipen uit opdrachten en dat we in deze jaren ontzettend veel vrijwillig hebben gedaan. Omdat we erin geloven. Omdat we zien dat we een verschil maken. Omdat de mensen uit de zorg ons ook weer energie geven. Niet zo'n klein beetje ook.

Gelukkig zijn er in toenemende mate opdrachtgevers in de vorm van overheden, ziekenhuizen, zorginstellingen en andere relevante betrokkenen die zien dat ook dít een tak van professioneel advies is en van een waarde die een tarief rechtvaardigt. Gelukkig zijn er bestuurders en managers met lef. Het helpt dat zij zien hoeveel wij investeren in kwaliteit, professionalisering, methode ontwikkeling en daarmee in leren en verbeteren. Zo plukken alle samenwerkende partijen van de vruchten vanuit de lessen die wij samen opdoen in het veld. En dat is geweldig. 

Een duurzame organisatie

Die cultuur van leren en verbeteren zit ook in onze eigen interne organisatie. Inmiddels werken naast patiënt experts ook talentvolle adviseurs, projectleiders en strategen vanuit IKONE. Allen hebben zij een bijzondere affiniteit met onze missie en een achtergrond die voor óns een verschil maakt. Vanuit die diverse en lerende organisatie starten we meetings en workshops met de verwachtingsvraag ‘Met welk gevoel of met welke gedachte ben je hier?’ en sluiten we af met de vragen: ‘Wat werkte er niet?’, ‘Wat werkte er wel?’ en ‘Wat neem je mee?’.

Zo hopen we een duurzame organisatie te zijn die blijvend aansluiting vindt op de vragen uit het veld, met een open hart en vanuit de wetenschap dat alle ervaringen van belang zijn. Vanuit de ervaring dat daadwerkelijk met een leeg hoofd naar elkaar luisteren voor grote verschillen kan zorgen. 

SAMEN DELEN

Tijdens het aankomende jaar willen we in het kader van ons vijf jarig jubileum met u delen wat wij hebben ervaren en geleerd. Dat gaan we doen middels vlogs, artikelen en wie weet wederom een symposium? Samen delen: wat kan beter, wat is succesvol en wat nemen individuen en organisaties mee. Wat raakt jou en wat raakt mij? Wij nodigen u en jou van harte uit daarop te reageren! Zonder jullie betrokkenheid en het geloof in onze missie zouden we er niet zijn. Onze dank is groot.

Vanuit gedrevenheid werken: mijn "why en how" 

Ik ga vannacht slapen vanuit de verwondering dat het kan. Je droom realiseren. Vanuit een kantoortje in huis, met een marginaal startbudget en een ingrijpende chronische ziekte, vol vertrouwen een beweging voortbrengen. Het is verre van eenvoudig en ik heb regelmatig op een breekpunt gezeten. Ik herinner mij een blog van Daan Dohmen die ooit schreef hoe moeilijk het ondernemerschap óók is. Tijdens een congres kwam hij naar mij toe, terwijl hij zelf zoekende was, en gaf mij een woordelijk 'schouderklopje'. Vanuit herkenning en erkenning. Dat ontroerde mij toen sterk. Ik sta op grote podia, heb vijfduizend volgers op Twitter en vele lieve supporters om mij heen. En tegelijkertijd kan ik mij eenzaam voelen met de uitdagingen en de spanning van het ondernemerschap. De enorme verantwoordelijkheid die op mijn schouders ligt en de soms ook de frictie tussen wat partijen verlangen en willen en tussen wat wij zij daadwerkelijk doen en/of (financieel) willen of kunnen bijdragen. Er bestaat echter ook een niet te stoppen motivatie in mijn ziel en zijn. Vanuit het allerdiepste: dat is de waarde van alle ingrijpende ervaringen die ik als patiënt heb meegemaakt. Die tranen, die pijn, die eenzaamheid, dat lijden, die verwondering, die nabijheid, die warmte, ervaren in de zorg, die rugzak: die drijft mij. Dat is mijn 'why'.

Voor mijn 'how' heb ik wellicht andere motivators meegekregen. Mijn opa was polderpionier en heeft in de tweede Wereldoorlog terwijl de kogels soms om zijn oren vlogen, samen met zijn maten, uit zee een nieuw stuk Nederland geschapen. Die energie, dat genetische materiaal, en die mindset maakt dat ik kies voor pionieren. Voor innovatie en transformatie. Voor een ‘Nieuw venster op zorg’. 

TOEkomstplannen

Met die IKONE slogan ga ik samen met ons prachtige gemotiveerde team op naar de volgende vijf jaren verbinding vanuit onze waarden gelijkwaardigheid en professionaliteit. Ik kijk uit naar nieuwe vormen van samenwerking, naar meer moeiteloosheid en blijvende verbondenheid. Wie weet met u? 

Wat betreft de 'what': begin 2020 zijn wij in ieder geval actief in bijvoorbeeld de volgende projecten:

 • Diverse trajecten in kader van Antonius Thuis, Antonius ziekenhuis en zorggroep, waaronder meerdere Patient Experience Transformatie Trajecten in kader van de juiste zorg op de juiste plek (op basis van design thinking methodes en patientreizen, samen mét patiënten en naasten vanuit de regio). 
 • Patient experience traject acute zorg, Bernhoven ziekenhuis
 • Patient experience traject preventie diabetes, synchroon huisartsen samenwerking, ggd, gemeente en Bernhoven ziekenhuis.
 • Patient inclusief werken, Otto Bock hulpmiddelen leverancier
 • College patient inclusief werken, Eindhoven klinische informatica
 • Patiëntparticipatie, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
 • Actieonderzoek Patientparticipatie en methodieken bij innovatie en transformatie
 • Workshop patient inclusief innoveren Health Valley event 

En nog veel meer! Wordt vervolgd.

Voor nu, fijne dagen en tot ziens in 2020,

Anne-Miek Vroom

Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start.  lees verder >

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start. 

Op dit moment kunnen patiënten bij 36 van 73 Nederlandse ziekenhuizen gebruik maken van het e-consult. Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen patiënten op een laagdrempelige manier hun vragen voorleggen aan zorgverleners. Het aanbieden van een e-consult leidt echter niet altijd tot een succesvol gebruik ervan.  

Hoe zorg je ervoor dat e-consult voor patiënt en zorgverlener meerwaarde heeft? 

Die vraag was het uitgangspunt voor het actieonderzoek uitgevoerd door Nictiz en IKONE. In workshops en interviews wisselden patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers hun ervaringen uit over het gebruik van e-consult in het ziekenhuis.

Zo hebben patiënten ons inzicht gegeven in wat het e-consult voor hen betekent: een sterkere vertrouwensband met hun zorgverlener en meer vrijheid. Ook zorgt het ervoor dat zij niet meer constant met hun ziekte bezig hoeven te zijn. Ziekenhuizen hebben gedeeld hoe zij implementeren en wat daarin wel of niet werkte. Zo hebben we samen met alle partijen onderzocht wat onderliggende succesfactoren zijn van het e-consult. Samen met hen zijn de actielijst en poster ontwikkeld.

'Digitaal contact brengt mijn ziekte in proportie, het neemt niet meer mijn dagelijks

leven in beslag’

(Patiënt tijdens workshop van Nictiz en IKONE) 

Direct aan de slag?

Download de poster en actielijst.

Meer informatie?

Lees dan hier de case study over dit onderzoek of neem contact met ons op. 

meer nieuws >