ANBI

ANBI-status is voor Stichting IKONE toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichting IKONE is een stichting zonder winstoogmerk en voldoet aan alle kenmerken van een ANBI. Dat zorgt ervoor dat giften aan Stichting IKONE aftrekbaar zijn. 

Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting IKONE volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie ook het kopje 'Doneren met belastingvoordeel'. 

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting IKONE, een aantal fiscale voordelen. 

PuBLICATIE GEGEvENS

Per ingang van 1 Januari 2014 zijn ANBI stichtingen verplicht een aantal gegevens over onze stichting te publiceren op een internetsite. 

U kan de documenten opvragen via de volgende link:

Jaarrekening 2020 Stichting Ikone

Sociaal jaarverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen INGEVULD 28-3-22

beleidsplan 2022 2023

Ons RSIN nummer is: 

RSIN 854323442

Voor meer informatie graag contact opnemen: 

Tel: 0653929916

Anbi logo