Dhr. Dr. Erik
Gerritsen

Dhr. Dr. Erik Gerritsen

Erik is momenteel voorzitter van de directieraad van de woningcorporatie Ymere. Erik onderschrijft het belang van werken vanuit de casuïstiek en het betrekken van mensen met ervaringsdeskundigheid bij het vormgeven, innoveren en organiseren van zorg en welzijn. Hij heeft veel ervaring opgebouwd, zowel als bestuurder als in de wereld van Zorg en Welzijn bijvoorbeeld als Secretaris Generaal van het ministerie van VWS, Bestuursvoorzitter Jeugdbescherming Amsterdam en
Gemeentesecretaris Gemeente Amsterdam.

Mw. Nicole
Splinter

Mw. Nicole Splinter

Nicole is momenteel Kwartiermaker MT lid bij de directie CIO & Informatiemanagement bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Nicole heeft veel ervaring opgebouwd in het versterken van het patiënten- en cliëntenperspectief in het ontwikkelen van beleid. Daarbij zet zij als bruggenbouwer in op het verbinden van mensen en partijen.
Dat heeft zij onder andere gedaan in haar rol als Programmamanager digitalisering infrastructuur MDT of als coördinator I-samenwerking in de zorg. Deze werkervaring binnen complexe politiek-bestuurlijke omgevingen zijn van meerwaarde in haar rol als toezichthouder bij IKONE.

Mw. mr. Rini
te Velthuis

Mw. mr. Rini te Velthuis

Rini is momenteel werkzaam als Sr. MfN geregistreerd Businessmediator en wegvrijmaker voor groei en ontwikkeling. Rini werkt haar hele professionele leven met conflicten in diverse bedrijven, (onderwijs)organisaties en (zorg)instellingen. Daarbij wil zij vooral samenwerkingen laten stromen. Naast de gebruikelijke mediationopleidingen heeft zij trainingen gevolgd op het gebied van mensontwikkeling, bewustzijnsontwikkeling, Deep Democracy en Verbindende (geweldloze) communicatie. Die inzichten integreert ze ook in haar rol als toezichthouder voor IKONE.