Onderzoek

Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wát er leeft en waaróm. Het geeft diepgaande informatie door in te gaan op achterliggende motivaties, meningen, wensen en behoeften van de onderzoeksgroep. Middels diepte-interviews, focusgroepen, case-studies en/of (participerende) observaties voeren wij onderzoek uit. Eventueel behoren mixed-methods ook tot de mogelijkheden. Wij voeren dan naast het kwalitatieve onderzoek tevens kwantitatief onderzoek toe. Op basis van dit onderzoek kunnen er naar behoefte ook producten worden opgeleverd zoals een patiëntreisboekje.