onderzoek

Ervaringsdeskundigheid van burgers, cliënten, patiënten en professionals heeft een centrale rol in ons onderzoek. Stakeholders worden verbonden aan en rond het patiënt- of cliëntperspectief.

Waarom?

IKONE voert wetenschappelijk onderzoek uit waarbij de nadruk ligt op medisch sociologische vraagstukken. Het betreft onderzoek naar aspecten van ‘Kwaliteit van Leven’, of ‘Kwaliteit van Zorg’, maar ook bijvoorbeeld naar de gebruikerservaringen van een zorginnovatie.

Wij geven de voorkeur aan kwalitatief onderzoek omdat wij geloven in de kracht van verhalen. Verbanden tussen de diverse respondenten komen op die manier het beste aan het licht, wat leidt tot een heldere analyse van een vraagstuk.

Hoe?

Vanzelfsprekend wordt onderzoek uitgevoerd binnen de daarvoor bestaande wetenschappelijke kaders en in co-creatie. Wij gebruiken veel de onderzoeksmethode van participatief actieonderzoek. Lees daarover meer op de actieonderzoek pagina

Wetenschappelijk onderzoek kan verleend worden als losse dienst of als aanvullende gecombineerde dienst om de effecten van door IKONE ontwikkelde projecten en interventies te onderzoeken. 

Meer weten?