Visie

Tussen wat wordt ontwikkeld, onderzocht en aangeboden binnen de gezondheidszorg en de nood of behoefte van patienten zit vaak een kloof. Door die kloof blijven mogelijkheden liggen. IKONE wil samenwerking tussen professionals en patienten bevorderen door een duurzame brug te slaan. Met een unieke combinatie van kennis en ervaring slaat IKONE dé brug tussen mensen met een fysieke aandoening of ziekte en de gezondheidszorg in brede zin.

Kwaliteit van leven

Op een conferentie werd gezegd: 'The bitter truth is that there is no gold standard, there is unlikely ever to be one, and it is unlikely to be desireable to have one' (Berger).

In de perceptie van IKONE gaat kwaliteit van leven over de mogelijkheden van een persoon iets te doen of te zijn. Het gaat om ontplooiings- of realisatiemogelijkheden die iemand heeft. Hierdoor kan iemand zich in overeenstemming met zijn eigen waardeorientatie ontwikkelen. Dit wordt tevens bepaald door de mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. Om daar aan bij te dragen is het belangrijk om de mens in zijn of haar context te leren kennen. Binnen IKONE willen wij een bijdrage leveren aan die verschillende aspecten kwaliteit van leven door co-creatie met de mensen om wie het daadwerkelijk gaat en de belangrijke actoren.

Duurzaamheid

De kwaliteit van leven die mensen nastreven wordt volgens ons bepaald door wat zij waardevol vinden. Er wordt vaak gezegd dat de huidige situatie van de zorg de draagkracht van onze samenleving te boven gaat.

Volgens IKONE ontbreekt het in dialogen en discussies daarover aan een duurzame visie op wat kwaliteit van leven is. IKONE wil bijdragen door vanuit meerdere perspectieven mee te denken over de wenselijke en mogelijke 'kwaliteit van leven' en wat ervoor nodig is hierop aan te sluiten door middel van zorg.

Kwaliteit wordt mede bepaald door de opvatting wat 'van waarde is'. De bedoeling van IKONE is niet om vele verschillende opvattingen te bestrijden, maar om ze te verenigen en hun onderlinge samenhang te begrijpen.

veerkracht

IKONE hoopt met haar diensten bij te dragen aan interventies, beleid, onderzoek en zorg die de veerkracht van mensen op een duurzame wijze ondersteunt.

Wij willen niet alleen bijdragen aan de veerkracht van mensen met een (tijdelijke of chronische) aandoening of ziekte, maar ook die van bestuurders, artsen en zorgverleners in de zorg.

Wij geloven dat duurzame zorg alleen onderhouden kan worden wanneer wij allen goed voor onszelf zorgen.