Visie

Tussen wat wordt ontwikkeld, onderzocht en aangeboden binnen de gezondheidszorg en de nood of behoefte van patienten zit vaak een kloof. Door die kloof blijven mogelijkheden liggen. IKONE wil samenwerking tussen professionals en patienten bevorderen door een duurzame brug te slaan. 

Kwaliteit van leven

Op een conferentie werd gezegd: 'The bitter truth is that there is no gold standard, there is unlikely ever to be one, and it is unlikely to be desireable to have one' (Berger).

In de perceptie van IKONE gaat kwaliteit van leven over de mogelijkheden van een persoon iets te doen of te zijn. Het gaat om ontplooiings- of realisatiemogelijkheden die iemand heeft. Hierdoor kan iemand zich in overeenstemming met zijn eigen waardeorientatie ontwikkelen. Dit wordt tevens bepaald door de mogelijkheden die de sociale en fysieke omgeving biedt. 

Binnen IKONE willen wij een bijdrage leveren aan die verschillende aspecten kwaliteit van leven door niet alleen projecten voor mensen met een ziekte of aandoening te ontwikkelen, maar ook door de zorg beter te maken. Dat doen wij door middel van het geven van advies, het uitvoeren van onderzoek, draaien van zorgtransformatie programma's, het bieden van inspiratie en het zorgen voor persoonlijke ontwikkeling van bestuurders, artsen en andere zorgverleners. 

Duurzaamheid

De kwaliteit van leven die mensen nastreven wordt volgens ons bepaald door wat zij waardevol vinden. Er wordt vaak gezegd dat de huidige situatie van de zorg de draagkracht van onze samenleving te boven gaat. Volgens IKONE ontbreekt het in dialogen en discussies daarover aan een duurzame visie op wat kwaliteit van leven is. IKONE wil bijdragen door vanuit meerdere perspectieven mee te denken over de wenselijke en mogelijke 'kwaliteit van leven' en wat ervoor nodig is hierop aan te sluiten door middel van zorg. Kwaliteit wordt mede bepaald door de opvatting wat 'van waarde is'. De bedoeling van IKONE is niet om vele verschillende opvattingen te bestrijden, maar om ze te verenigen en hun onderlinge samenhang te begrijpen.

IKONE vindt het belangrijk in haar projecten tevens oog te hebben voor de fysieke draagkracht van de aarde. 

Veerkracht

IKONE hoopt met haar diensten bij te dragen aan interventies, beleid, onderzoek en zorg die de veerkracht van mensen op een duurzame wijze ondersteunt. Wij willen niet alleen bijdragen aan de veerkracht van mensen met een aandoening of ziekte, maar ook die van bestuurders, artsen en zorgverleners in de zorg. Wij geloven dat duurzame zorg alleen onderhouden kan worden wanneer wij allen goed voor onszelf zorgen.