Word donateur!

Zoals u wellicht weet, zitten er aan een gift grote belastingvoordelen. In de meeste gevallen kunt u zelfs uw gehele gift van de belasting aftrekken.

De Belastingdienst maakt onderscheid tussen periodieke giften en eenmalige giften.

Periodieke gift
Een periodieke gift mag volledig afgetrokken worden als u minimaal vijf jaar lang minstens één keer per jaar een bedrag overmaakt naar stichting IKONE. U dient de periodieke gift vast te leggen bij een notaris of in een schriftelijke overeenkomst met de stichting.

Voor een periodieke gift gelden geen eisen omtrent het minimale of maximale bedrag. Dat is direct het grote voordeel ten opzichte van een eenmalige gift.

Eenmalige gift
Wilt u een eenmalige gift aftrekken van de belasting dan moet de gift minstens 1 procent van uw bruto inkomen bedragen en mag hij niet hoger zijn dan 10 procent van uw inkomen. De gift dient tenminste 60 euro te zijn om in aanmerking te komen voor belastingaftrek.

Zakelijk geven
Anders wordt het wanneer u zakelijk geeft. Heeft u een bv, dan kunt u een eenmalige gift ter hoogte van maximaal 50 procent van de fiscale winst voor de VPB aftrekken.

Als u wilt weten welke gift voor u fiscaal het gunstigst is, dan kunt u dat eenvoudig berekenen op deze website.

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw steun!