Doelstelling

 

de patiënt?

Hoe ‘de patiënt’ te definiëren? Net als ieder ander zijn patiënten mensen die meerdere rollen in het leven vervullen: vaderschap, moederschap, werkgeverschap, werknemersschap, patiëntenschap etc. Binnen IKONE is patiënt-ervaring de menselijke ervaring. We werken ook samen met hun dierbaren en mantelzorgers. Zorgprofessionals en voor patiënten belangrijke organisaties zijn worden als gelijkwaardige partner betrokken. 

Onze klanten

Onze klanten zijn ziekenhuizen, zorgorganisaties, onderzoeksorganisaties, bedrijven, overheden of mooie publiek-private samenwerkingsverbanden. Zo werkten we onder andere voor het Radboudumc, Antonius Zorggroep, Bernhoven, TSN thuiszorg, Roessingh revalidatie, Nivel, Nictiz, Ministerie van VWS, Care innoation center, Philips, Epic, HIMSS etc. 

inclusief team

Inclusiviteit is bij ons meer dan vanzelfsprekend: naast de professionele ervaring en kennis is patiënt ervaring de standaard.

Momenteel bestaat ons team uit meer dan 40 mensen die zelf ervaren experts zijn, zoals onze oprichter, of een bijzondere motivatie hebben om gelijkwaardige samenwerking te bevorderen. Bijvoorbeeld omdat ze voor een familielid zorgen. Daarnaast hebben ze een professionele achtergrond. De adviseurs in ons team hebben bijvoorbeeld een achtergrond als apotheker, wetenschapper, coach, taalexpert, doktersassistent, marketing medewerker, communicatiespecialist, docent, verpleegkundige, HR-manager, projectmanager, etc.

patienten, clienten, naasten, burgers

Kunnen we dan niet onze eigen patiënten betrekken? Juist wel! IKONE zorgt ervoor dat naast de co-creatie met ervaren experts een diversiteit aan patiënten (en hun naasten) uit de samenleving wordt betrokken, om zo bij te dragen aan representatieve participatie. De pure ervaringen van patiënten (bijvoorbeeld van de organisaties waarvoor wij werken), die niet per se ervaringsdeskundigen zijn, zijn goud waard. Het betrekken van deze mensen, met hun eigen unieke achtergrond, is ontzettend waardevol en leerzaam. IKONE heeft de vaardigheden om dit op een prettige en zinvolle manier te doen. 

werken vanuit waarden

Wij werken vanuit de waarden: Gelijkwaardigheid, Veiligheid, Kwetsbaarheid, Positiviteit. Altijd constructief, waarderend en met oog voor ieders (beroeps)rol, perspectief, kennis en ervaring.

Waar patiënt staat, kan natuurlijk ook cliënt, naaste of burger staan. 

 

Meer weten?