Doelstelling

Creëren van gelijkwaardige samenwerking met mensen die te maken hebben met zorg en welzijn, zoals cliënten, patiënten en naasten, staat bij IKONE centraal.

IKONE is een onafhankelijk bureau dat zorgaanbieders, bedrijven en overheden ondersteunt, adviseert en faciliteert in het werken vanuit én met het patiëntenperspectief. Ook ontwikkelen wij methodieken en programma’s om ervaringsgericht te transformeren.

Een uniek aspect aan de dienstverlening van IKONE is dat naast de werkervaring en kennis patiënt expertise centraal staat. Bij ons werken momenteel meer dan 30 mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn of een bijzondere drijfveer hebben om gelijkwaardige samenwerking te bevorderen. IKONE zorgt ervoor dat een diversiteit aan cliënten uit de samenleving betrokken wordt, om zo bij te dragen aan representatieve participatie. Altijd constructief, waarderend en met oog voor ieders (professionele) rol, perspectief, kennis en ervaring.

Een goed voorbeeld van een project met clientperspectief als drijfveer is het meerjarig transformatieprogramma voor het Bernhoven ziekenhuis om medewerkers vanuit de bedoeling te laten werken, strategie en visie in te richten en ervaringsgericht te innoveren.

Ook heeft IKONE bijvoorbeeld een ondersteunde rol gespeeld bij de e-health week voor VWS waarin zij samen met het team een proces van voortdurend leren en verbeteren zijn aangegaan wat geleid heeft tot teamleden die vanuit overtuigende ervaringen tot op de dag van vandaag intensief samen zijn blijven werken met cliënten & naasten. 

 

Meer weten?