• co-creatie
  • participatief onderzoek
  • opleiding ervaringsdeskundigen

In 2021 heeft IKONE in opdracht van Nivel ervaringsdeskundige co-onderzoekers getraind in het kader van een onderzoeksproject COMMON. Het betreft hier een groep vrouwen die te maken heeft of heeft gehad met borstkanker en die als co-onderzoeker aan de slag gaan in een project dat draait om de communicatie omtrent complementaire zorg in een borstkankertraject. 

We spraken met professor Sander van Dulmen over haar ervaringen in de samenwerking met IKONE. 

Wat was de grootste zorg voordat je onze samenwerking startte? Kwam die zorg uit, of juist niet? De enige zorg die ik had was gerelateerd aan het feit dat de training die jullie voor ons zouden verzorgen vanwege Covid online moest plaatsvinden. De training was opgezet voor  patiënten die als co-onderzoekers actief in ons onderzoeksproject participeren om hen te leren hun rol als interviewer goed neer te zetten. De manier waarop de training plaatsvond gaf echter voldoende ruimte om hen in kleine groepjes veilig te laten oefenen met hun rol als interviewer. Mijn zorg kwam dus in het geheel niet uit.

Wat was je favoriete ervaring in de samenwerking met ons en  waarom? Wat prettig is aan IKONE is de laagdrempelige, open en enthousiaste manier waarop jullie een samenwerking aangaan en het nauwgezet afstemmen van wensen en behoeften aan ondersteuning of training. 

Wat in de samenwerking met ons heeft de meeste impact gemaakt? De bevlogenheid en betrouwbaarheid.

Als je ons zou aanraden aan een goede collega, wat zou je dan over ons zeggen? Wil je echt samen met patiënten iets goeds ontwikkelen of onderzoeken, neem IKONE in de arm, daar weten ze als geen ander hoe je betekenis geeft aan de ervaringen en leefwereld van patiënten.