• visie en strategie
  • co-creatie
  • advies
  • patient expertise

IKONE heeft voor Stichting Care Codex met name opdrachten uitgevoerd voor het VIPP  Babyconnect programma. In eerste instante hebben we een eindgebruikerspanel ingericht, een cliëntreistraject doorlopen, geholpen bij de visievorming over het betrekken van de eindgebruiker en uiteindelijk ook een visiedocument geschreven. 

Stichting Carecodex heeft deze samenwerking als volgt ervaren: 

Wat was de grootste zorg voordat je onze samenwerking startte? Kwam die zorg uit, of juist niet? 

Wat we ons bij de start afvroegen: is de blik van IKONE ook breder dan alleen de patiënt? In ons geval draait het niet uitsluitend om patiënten, maar óók om cliënten én de zorgverleners. De focus in onze eerste samenwerking lag vooral op cliënt. De angst dat veelal vanuit patiënt gedacht zou worden, was ongegrond. In de tweede samenwerking lag de focus op patiënt, cliënt en zorgverlener en deels óók op zorgorganisaties en data-analisten. In de praktijk bleek dat IKONE ook hier goed mee om kon gaan.

 

Wat was je favoriete ervaring in de samenwerking met ons en  waarom?

De sessie met het Patient Expertise Team was zeker favoriet. Vooral omdat we hierin zelf actief deelnamen en in gesprek gingen met passende deelnemers uit het eigen bestand van IKONE.

 

Wat in de samenwerking met ons heeft de meeste impact gemaakt? 

De uitgewerkte klantreizen waarin helder wordt dat er nog stappen te zetten zijn om de cliënt echt centraal te hebben binnen de (geboorte)zorg. Op verschillende momenten kan digitale gegevensuitwisseling daarbij een belangrijke rol spelen.

 

Als je ons zou aanraden aan een goede collega, wat zou je dan over ons zeggen?

Wil je echt aan de slag vanuit de cliënt of patiënt en de mens centraal stellen, dan moet je bij IKONE zijn. Zij houden de focus daar waar deze echt hoort: gericht op de eindgebruiker.

Wil je het visiedocument lezen die we in co-creatie hebben gerealiseerd? Lees dan hier: 

visie-eindgebruikers