< naar overzicht

Gelijkwaardige samenwerking met laaggeletterden

Gelijke stemmen

Hoe gaan we met mensen met beperkingen in het lezen en schrijven in dialoog over wat belangrijk is voor goede zorg en goed leven? Wat is gezondheid? Hoe ervaren zij zorg en ondersteuning? Zowel van professionele zorg en welzijnsorganisaties, als uit de eigen omgeving? 

Al jaren zetten we ons in voor de verbetering van de zorg en welzijn via waardendialogen tussen cliënten, patiënten inwoners en (zorg)professionals. Deze gesprekken focussen op wat belangrijk is in de zorg en hoe we samen de kwaliteit ervan kunnen verhogen. Onze methode heeft al veel positieve veranderingen gebracht in domeinoverstijgende samenwerkingen, zorgorganisties, overheden en binnen ziekenhuizen. 

Toch valt het op dat het heel lastig is om mensen met beperkingen in het lezen en schrijven te bereiken en te betrekken. Terwijl dit zo belangrijk is. Wist u dat 20 procent van de Nederlandse bevolking laaggeletterd is, waarvan 2/3 van deze populatie autochtoon is? 

Het is ontzettend belangrijk om met iedereen samen te werken in het transformeren van zorg en welzijn. Daarom zetten wij volop in op het ontwikkelen van een methode waar iedereen aan mee kan doen. Dat doen wij door samen met mensen die beperkingen hebben in lezen en schrijven, binnen een actieonderzoek, een methode te ontwikkelen die aansluit. 

Deze ontwikkeling wordt ondersteund door ZonMw door een subsidie in het kader van Voor elkaar! Meer weten? 

Neem contact op via secretariaat@ikone.nl en u wordt verbonden met een van onze collega's.