Reviewen of participatie van wetenschappelijk onderzoek op aansluiting met het patiënten perspectief

Steeds vaker eisen subsidieverstrekkers dat er binnen onderzoek wordt samengewerkt met patienten. Ook zijn wetenschappers zich in toenemende mate bewust dat co-creatie zorgt voor betere kwaliteit en nieuwe inzichten. We koppelen aan patiënt experts die in staat zijn aansluiting te maken op het academische denk- en werkniveau. Ook is het mogelijk een meer diverse groep patiënten te koppelen.