Participatie Patient Experts

Dit is een team van mensen die ervaring hebben met een fysieke ziekte of aandoening. Patient Experts kunnen verder denken dan de eigen situatie en zich in kunnen leven in een bredere patiëntengroep. Onze patient experts hebben een zeer diverse achtergrond qua leeftijd, ziektebeelden, opleidingsniveaus, professionele achtergrond en interessegebied. Wanneer we een vraagstuk binnen krijgen beoordelen we bij welke leden van ons Patient Expertise Team deze het beste past. Wat zijn de ervaringen, talenten en vaardigheden van de mensen in ons team en wat is de beste match met uw activiteit, vraagstuk of verzoek? Opdrachtgevers vertellen dat deelname van patient experts voor een verfrissende dynamiek en nieuwe inzichten zorgt.