Waardenworkshop

Wat vind je zelf het allerbelangrijkst
en waar hechten anderen belang aan? 

Luisteren naar de patient, elkaar en jezelf

Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Waarden bepalen ons handelen. Soms bewust, soms onbe- wust. Waarden zijn algemene criteria of principes die een houvast bieden bij:

• het nemen van beslissingen

• het vaststellen van doelen

• het ondernemen van acties.

Vaak zijn waarden onbesproken. Toch zijn ze van groot belang in ons dagelijks handelen. Beslissingen zijn vaak gebaseerd op waarden. 

Onze verhalen zijn gevuld met waarden. Tijdens deze work- shop gaan we op basis van het verhaal van een patiënt waarden benoemen die ons persoonlijk aanspreken. Vervolgens vertel- len we elkaar verhalen uit ons eigen leven. Die verhalen leiden ons naar kernwaarden voor de zorgorganisatie.

Een methodiek die ons laat luisteren naar patiënten, naar elkaar en ons via waarden ver- bindt aan de organisatie en praktijk van alle dag.