Adviseren

Steeds vaker zijn organisaties zoals ziekenhuizen, zorgaanbieders en gemeenten  op zoek naar de juiste aansluiting van hun product, innovatie, beleidskeuze, onderzoek op de patiënt*. IKONE slaat die brug doordat zij alle kennis en ervaring in huis heeft.

Hoe?

Een uniek aspect aan de dienstverlening van IKONE is dat er naast de werkervaring en kennis een bijzonder aspect centraal staat, namelijk patiëntexpertise. Dit betreft niet alleen de ervaringsdeskundigheid in de zorg van onze directeur Anne-Miek Vroom, maar tevens de ervaringsdeskundigheid die is gebundeld in het Patiënt Expertise Team. Deze expertise kan waar nodig worden ingezet in de opdrachten die IKONE uitvoert en blijkt van grote waarde te zijn voor klanten. 

Door de achtergrond in wetenschap en consultancy enerzijds en brede patiëntervaring anderzijds staan professional en patiënt bij IKONE daadwerkelijk samen aan het roer.

Patient Expertise Team

IKONE werkt met een Patiënt Expertise Team, dat bestaat uit mensen met een divers palet van ervaringen als patiënt en/of als zorggebruiker. Ons advies aan uw organisatie kan in samenwerking met ons Patient Expertise Team worden gegeven. 

WAT?

IKONE verleent adviesdiensten in de vorm van 

* Waar patiënt staat kan ook cliënt, burger, eindgebruiker etc. worden gelezen.