Focusgroep

Een focusgroep bestaat uit 4-10 geselecteerde patiënten en/of patiënt experts die zich buigen over een vooraf bepaald onderwerp. De discussie wordt geleid door een ervaren gespreksleider. Met een focusgroep krijgt u snel een beeld van de meningen en behoeften die patiënten hebben met betrekking tot een onderwerp, met name wanneer tijdgebrek of beperkte middelen een ruimer onderzoek onmogelijk maken. Ook kunnen wij ziektespecifieke, leeftijdsspecifieke of genderspecifieke verschillen in kaart brengen (wanneer verschillende focusgroepen op basis hiervan zijn samengesteld). Tenslotte worden tijdens deze sessie gedetailleerde reacties gegenereerd.