Co-creatie

Onder co-creatie verstaan wij een traject of workshop met start-ups en innovatieve bedrijven om producten of zorgprocessen beter aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk en het ecosysteem van de patiënt. Ook hier werken we samen met een groep van 4 - 10 geselecteerde patiënten of patiënt experts. Tijdens deze sessie werken wij met allerlei creatieve werkvormen. De sessie wordt begeleid door een ervaren facilitator. De uitkomsten worden op een beeldende wijze teruggekoppeld. Naast inhoudelijke informatie vanuit het patiëntenperspectief verzamelen wij ook quotes en verhalen van patienten ten behoeven van uw eigen uitingen.