Patients Included Maturity Programma 

Dit programma is een advies- en strategietraject om ziekenhuizen en zorgorganisaties te begeleiden naar een patiënt inclusief organisatiemodel. 

Waarom?

Er is een trend zichtbaar waarbij een verschuiving optreedt van een consumerende rol van de patiënt die zorgproducten afneemt naar een meer actieve en verantwoordelijke rol. Daarnaast wordt vanuit externe verantwoording van de kwaliteit van zorg (zoals patiëntorganisaties, kwaliteitsindicatoren van IGJ, Zorginstituut, NIAZ en zorgverzekeraars) steeds meer verwacht op het gebied van patiëntparticipatie. 

Zowel in het primaire zorgproces als bij het vormgeven van organisatieprocessen wordt er getoetst in hoeverre patiënten betrokken zijn. Gezien deze tendens en de wens om meer met patiënten te gaan samenwerken is een plan van aanpak voor gelijkwaardige samenwerking met patiënten nodig. 

Hoe?

Middels hoofd- en hartelementen zetten we stappen naar gelijkwaardige samenwerking met patiënten op verschillende niveaus binnen de organisatie. We sluiten aan op bestaande activiteiten, veranderprocessen en interventies op de werkvloer. Op die manier verzekeren wij dat het traject aansluit bij de dagelijkse gang van zaken in uw organisatie. Het betrekken van patiënten wordt een natuurlijke gang van zaken voor iedereen. 

Het samenwerken met mensen waar je het uiteindelijk voor doet geeft een bijzondere dynamiek die zich als een olievlek gaat verspreiden.

voor wie?

Zorgorganisaties die:

  • Inzicht willen verkrijgen in hoe er binnen de organisatie over patiëntparticipatie wordt gedacht.
  • Inzicht willen verkrijgen in wat er waar gebeurt binnen de organisatie op het gebied van patiëntparticipatie.
  • Bezig zijn met transformeren, innoveren of verbetertrajecten.
  • Behoefte hebben aan meer praktische kennis over welke participatie methodieken op welk moment ingezet kunnen worden.
  • Intrinsieke motivatie willen aanwakkeren om met patiënten samen te werken
  • Medewerkers meer energie willen laten halen uit hun werk.