patient experience traject

Het Patient Experience Traject is een krachtig traject waarin een zorg- of innovatievraagstuk, in samenwerking met de patiënt* en al zijn of haar stakeholders, wordt doorgrond. Samen ontdekken we uw kansen. 

Waarom?

In de zorgsector zien we een opkomst van het werken met Patient Journeys of patiëntreizen, waarbinnen veelal wordt gewerkt met fictieve persona’s. Wij zijn ervan overtuigd dat je patiëntreizen niet langer moet willen ontwikkelen zonder directe betrokkenheid van de patiënt en/of cliënt en zijn of haar naasten.

Een vaak gehoord argument voor werken met persona’s is dat mensen zich niet echt durven uit te spreken in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige. Wij hebben onderzocht wat ervaringsdeskundigen en zijn of haar zorgverleners nodig hebben om op een veilige wijze samen te werken. 

Binnen de Patient Experience Methodiek staat gelijkwaardig samenwerken met patiënten, cliënten, mantelzorgers en naasten centraal. Zij hebben namelijk ervaren en gevoeld. Transformatie start met zij die ervaren. Multimedia en empathische interactie spelen binnen deze methode een grote rol. Tijdens het traject ontluiken inzichten en kansen zich als vanzelf.

Hoe?

Samen definiëren we het vraagstuk welke jullie willen beantwoorden in dit traject. Via etnografisch onderzoek en visualisering brengen wij de ervaring van uw doelgroep in beeld. 

Op basis van alle verkregen informatie stellen we een transdiscplinaire expeditiegroep samen die de levensreis van de patiënt gaat begrijpen en doorvoelen tijdens de Patient Experience Day. Het is een dag vol hoofd- en hartelementen die direct tot te implementeren kansen leidt en draagvlak creëert. Al tijdens het traject kan u aan de slag met quick wins. 

We werken toe naar concrete mogelijkheden voor het verbeteren van een innovatie, de dienstverlening, de kwaliteit van zorg en uiteindelijk de kwaliteit van leven. Met onze langdurige analytische deskundigheid in de zorgsector kunnen wij desgewenst uitkomsten vertalen naar strategische en/of specialistische advisering.

voor wie?

Het traject is zeer geschikt voor zorgorganisaties die een zorgpad willen ontwikkelen of transformeren, voor verbetertrajecten en voor innovatiebedrijven die toe zijn aan een volgende stap.

voorbeeldvraagstukken:

  • Hoe kunnen wij ons zorgpad zo optimaal mogelijk organiseren voor de patiënt?
  • Welke vorm van verwijzen tussen huisarts en ziekenhuis zorgt voor optimale uitkomsten voor de patiënten? 
  • Op welke manier kunnen wij als ziekenhuis zorg organiseren zodat de zorg voor chronisch zieken optimaal is? 
  • Op welke manier kunnen wij met patiënten samenwerken zodat onze innovatie door veel meer patiënten wordt gevraagd en gebruikt?
  • Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het gebruik van het e-consult door zowel huisartsen als verpleegkundigen stijgt? 
  • Hoe geven we daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten?

Het is ook mogelijk cliënt of burger te lezen
** Zie ook www.patientexperiencecenter.nl