Actieonderzoek

Actieonderzoek is participatief en praktijkgericht. De kracht ligt in de focus op het genereren van oplossingen voor praktische problemen. 

Waarom?

In actieonderzoek komen theorie en praktijk samen. De aanleiding voor actieonderzoek ligt in praktische uitdagingen, vragen, ideeën of dromen. Tijdens het onderzoek wordt er samengewerkt met cliënten of patiënten. Zij zijn niet een object binnen het onderzoek, maar mede onderzoekers. Kennis wordt in co-creatie gegenereerd.

 Hoe?

In het onderzoek worden meerdere cycli van plannen, uitvoeren en reflecteren doorlopen. Op die manier zorgen we ervoor dat het onderzoek steeds weer de aansluiting vindt bij de dagelijkse praktijk. Per cyclus wordt samen bepaald wat de volgende stappen zullen zijn. Het eindresultaat is dynamisch, innovatief en verbonden aan de praktijk. 

voorbeeldvraagstukken