Een e-consult dat werkt voor patiënt en zorgverlener

Keywords: ziekenhuis, e-health, actieonderzoek

Het e-consult biedt prachtige kansen om de toegankelijkheid en patiëntvriendelijkheid van onze zorg te vergroten. Steeds meer patiënten kunnen via een portaal van het ziekenhuis of online platform hun zorgverlener een vraag stellen. Hoe zorg je ervoor dat het e-consult succesvol wordt toegepast? De poster en actielijst ‘Digitaal vragen stellen – maak het e-consult tot een succes’ helpt zorgverleners op weg.  

Op dit moment kunnen patiënten bij 36 van 73 Nederlandse ziekenhuizen* gebruik maken van het e-consult. Laagdrempeligheid, tijd en plaats onafhankelijkheid worden beschouwd als de meest gangbare voordelen. Maar hoe zorg je ervoor dat e-consult voor patiënt en zorgverlener meerwaarde heeft? Nictiz en IKONE hebben onderzocht wat onderliggende succesfactoren zijn.  

Leer van elkaar, bespreek het samen en ga het doen! 

In workshops en interviews wisselden patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers hun ervaringen uit over het gebruik van e-consult in het ziekenhuis. Zo gaf een patiënt aan: ’Digitaal contact brengt mijn ziekte in proportie, het neemt niet meer mijn dagelijks leven in beslag’. Het meest in het oog springende conclusie die iedereen onderschreef was: Ga gewoon van start!  
Ga gewoon van start 

Zorgverleners hebben een doorslaggevende rol in het gebruik van het e-consult. Goede communicatie naar de patiënt over wat het e-consult is en duidelijke verwachtingen scheppen, zijn essentieel. Nictiz en IKONE hebben een poster en actielijst gemaakt waarmee zorgverleners aan de slag kunnen om het e-consult tot een succes te maken.  

Meer informatie en downloads 

Wilt u meer informatie over het succesvol toepassen van e-consult in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Download hier de poster en actielijst.

*November 2019