patiënt wil ge- ïnformeerd worden over digitale zorg

Welke informatie hebben patiënten nodig om zinvol gebruik te maken van digitale zorg? Met die vraag als leidraad gingen wij te rade bij patiënten met osteogenesis imperfecta (OI), patiënten met een nieraandoening, leveranciers van digitale zorg en zorgverleners. Uit dit actieonderzoek blijkt dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om de informatie over digitale zorg.

behoeftegerichte informatievoorziening

In de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek speelt digitale zorg een cruciale rol. Toch blijkt dat veel patiënten weinig tot geen informatie krijgen over de digitale mogelijkheden of de meerwaarde hiervan voor hun persoonlijke situatie. Ook informatie over de positie van digitale zorg binnen hun zorgtraject wordt gemist. Daarnaast zijn sommige patiënten bang dat het fysieke contact met de behandelaar verdwijnt als ze instemmen met digitale zorg. Om de digitale transformatie tot een succes te maken, is het dus hard nodig om de informatievoorziening aan patiënten te verbeteren.

patiënt en zorgverlener beslissen samen

Uit de interviews en workshops die wij deden met deelnemende patiënten, leveranciers en zorgverleners komt naar voren dat de patiënt graag de regie houdt als het gaat om digitale zorg. Een aantal van de bevindingen uit het onderzoek:

  • Patiënten willen het liefst samen met hun eigen zorgverlener of een speciaal aangewezen persoon zoeken naar de best passende vorm van digitale zorg.
  • De patiënt wil zich graag voorbereiden op deze keuze door middel van goede en toegankelijke informatie.
  • Wat op het ene moment als prettig of passend wordt ervaren kan in een andere fase van het ziekteproces of de behandeling niet passend zijn. 

handige en laagdrempelige ideeën 

In het onderzoeksrapport staan suggesties voor verschillende partijen, zoals zorgverleners en ziekenhuizen, om met digitale zorg aan de slag te gaan. De suggesties zijn tijdens de interviews en workshops aangereikt door de betrokken patiënten. Het uitvoeren van deze ideeën kan leiden tot een goede informatievoorziening en zo direct bijdragen aan een succesvolle transformatie. 

Lees het rapport hier: 

https://issuu.com/ikone/docs/verslag_informatiebehoefte_patienten_met_betrekkin