< naar overzicht

Ik ga weer voluit leven in vrijheid

Door: Anne-Miek Vroom


Ik vind het lastig dat er momenteel voortdurend over 'de kwetsbaren' wordt gesproken. Wie zijn dat? Wanneer ben je in deze tijd kwetsbaar? Wat maakt een mens kwetsbaar? Welke kwetsbaarheid weegt het zwaarst? Meer dan ooit is het nu tijd voor een waardendialoog enerzijds én voor feiten op tafel anderzijds. 

Deze crisis kan ons zoveel leren. Over leven en dood, over mens-zijn, over waardering van het goede, over angst en vertrouwen. Over welke zorg noodzakelijk is, welke zorg zinnig is en welke minder gemist wordt. Over passende zorg. Over passend beleid. Over passende keuzes.  

Om daadwerkelijk te leren is het zaak dat iedereen betrokken wordt in die dialoog over wat van waarde is. Op een manier die aanspreekt. Mensen met hoge en lage SES. Mensen die te maken hebben met (wel of niet chronische) aandoeningen en ziekte. Jong en oud. Kwiek en breekbaar. 

Ik denk dat ik 'formeel' bij 'de kwetsbaren' hoor. Ik moet voor mijzelf, vanuit 'verhalen', taxeren hoe kwetsbaar ik ben voor Covid-19. Ondoenlijk natuurlijk. Je kan dat alleen doen op basis van je eigen indicatie, intuïtie en waardenafweging. Feiten zijn er niet. Ik wik en weeg samen met hen die dierbaar voor mij zijn. Zoiets kan je niet alleen. 

Ik ken niemand, met mijn aandoening, die door Covid-19 in een ernstige gezondheidssituatie terecht is gekomen. Ondanks dat, door de ingrijpende collageenafwijking waarmee ik leef, ook het longweefsel anders is aangelegd. Wel hoor ik van ernstige ziekte door andere oorzaken. 

Er kan altijd iets gebeuren. Een ongeluk, longontsteking, de dood. Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek naar de aandoening waar ik mee leef: Osteogenesis Imperfecta. Derhalve is er ook weinig ontwikkeling in behandeling. Genezing is er niet. 

Wel is er het nu. Het leven. En ik geniet het meest wanneer ik in ware verbinding sta met anderen. Mensen in het gelaat mag aankijken. Ontmoet. Deel. Ontvang. 

Ik ben blij met het verdwijnen van de maatregelen. Het leven wordt voor mij eenvoudiger. Gezonder. 

Ik ga weer voluit leven in vrijheid. 

Ik hoop dat velen die ruimte ervaren en krijgen. Ik zie en hoor dat voor vele mensen die leven met een ziekte of aandoening een spannende en ingewikkelde tijd aanbreekt. Ik wens hun toe dat er feiten op tafel komen, het virus koest blijft en de mens lief en moedig. 

#covid #corona #ethiek #vrijheid #kwaliteitvanleven #ziekte #aandoening