< naar overzicht

Co-creatie met Patiƫnten en Professionals in de Gezondheidszorg: Een recept voor succes

In de gezondheidszorg worden de beste resultaten vaak behaald wanneer patiënten actief betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Dit kan variëren van deelname aan onderzoek, het samen vormgeven van zorgpaden tot het geven van feedback over de kwaliteit van zorg die zij ontvangen. Het bereiken van dit niveau van betrokkenheid vereist echter een samenwerkingsaanpak die zowel patiënten als gezondheidsprofessionals betrekt bij het behalen van gemeenschappelijke doelen. Juist deze manier van samenwerken geeft energie voor alle betrokkenen! 

Een manier om deze samenwerkingsaanpak te bereiken, is door middel van co-creatie. Co-creatie houdt in dat er wordt samengewerkt met patiënten en gezondheidsprofessionals om zorgprocessen te ontwerpen en te implementeren die voldoen aan de behoeften van allen. Deze aanpak heeft aangetoond te leiden tot betere patiëntresultaten, verbeterde patiënttevredenheid en meer betrokkenheid van het personeel.

Maar hoe kunnen gezondheidsprofessionals succesvol co-creëren met patiënten?

Hier zijn enkele tips om jullie op weg te helpen:

  • Begin met een duidelijk begrip van de behoeften en doelen van de patiënt. Dit vereist actief luisteren en betrokkenheid bij patiënten om hun ervaringen en wat zij hopen te bereiken met hun zorg te begrijpen. 
  • Identificeer de juiste mensen om te betrekken bij het co-creatieproces. Dit kan patiënten, familieleden, gezondheidsprofessionals en andere belanghebbenden omvatten. 
  • Ontwikkel een duidelijke en gedeelde visie voor het co-creatieproces. Deze visie moet de doelen, doelstellingen en verwachte resultaten van het co-creatieproces beschrijven, evenals de rollen en verantwoordelijkheden van elke deelnemer.
  • Gebruik een passende methode om zorgprocessen te ontwerpen en te implementeren. Dit betekent dat patiënten en gezondheidsprofessionals betrokken worden bij het besluitvormingsproces en samenwerken om zorgprocessen te ontwerpen en te implementeren die voldoen aan de behoeften van allen. 
  • Evalueer en verbeter het co-creatieproces voortdurend. Dit omvat regelmatig feedback verzamelen van patiënten en gezondheidsprofessionals en deze feedback gebruiken om verbeteringen aan te brengen in de zorgprocessen en het co-creatieproces zelf. 

Volg deze tips als een eerste inzet voor succesvolle co-creatie met patiënten en om betere resultaten behalen voor allen die betrokken zijn. 

Het is echter belangrijk om te onthouden dat co-creatie geen one-size-fits-all aanpak is. Het vereist voortdurende betrokkenheid en samenwerking en moet worden aangepast om te voldoen aan de unieke behoeften van elke patiënt en gezondheidsprofessional.

Meer leren over samenwerken met patiënten en professionals? Bezoek ons platform www.samenwerkenmetpatienten.nl