< naar overzicht

Blog 1 eHealthweek - Wachten op de juiste prikkel?

Door: Ineke Hazelzet, IKONE Patiënt Expertise Teamlid 

Deze week neemt teamlid ineke u iedere dag mee in haar eHealth-week experience

Tijdens de nationale eHealthweek 2017 waren verspreid door het land vele evenementen te bezoeken om nader kennis te maken met ICT-toepassingen in de gezondheidszorg. Inspirerende voordrachten van ontwikkelaars, aanbieders en gebruikers, maar ook games, apps of persoonlijke gezondheidsomgevingen om zelf uit te proberen naast oproepen tot enige terughoudendheid gaven een afgewogen blik op een niet te stoppen ontwikkeling in de zorg. Daar moest ik natuurlijk meer van weten nieuwsgierig als ik ben. Nu ben ik een overtuigd believer van de goede mogelijkheden voor de inzet van eHealth, weliswaar gecombineerd met enige scepsis. Zijn de aangeboden toepassingen betrouwbaar, veilig, toegankelijk, evidence based? Leveren ze een waardevolle toevoeging aan de analoge patiëntenzorg? Worden gebruikers, zorgverlener èn cliënt/patiënt, bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie betrokken? Waarvoor kan de toepassing worden ingezet? Hoe zit het met de inpasbaarheid in het persoonlijk gezondheidsdossier dat 2020 voor elke patiënt die dat wil gebruiken beschikbaar moet zijn? 

Maandag voerde de reis per auto naar Enschede, ik rijd zelf met dank aan de nodige elektronica, om bij het Roessingh, Centrum voor Revalidatie, te kijken naar eHealth-toepassingen voor revalidatiegeneeskunde. De kans om ze ook uit te kunnen proberen liet ik me natuurlijk niet ontnemen. Zo is hun Oefenportaal voor zelfstandig revalideren in de thuissituatie volop in ontwikkeling. Het bestaat uit een portaal voor de revalidant dat gekoppeld is aan dat van de zorgverlener. De zorgverlener zet in overleg met de revalidant een oefenprogramma in elkaar, dat de revalidant via zijn portaal uitvoert, bijhoudt, zelf vult met behandeldoelen. Instructiefilmpjes en informatieartikelen toegespitst op de eigen zorgvraag geven de nodige ondersteuning. Er is via een beveiligde e-mailverbinding contact mogelijk voor het tussentijds beantwoorden van vragen en oplossen van probleempjes. Deze applicatie is gericht op meer eigen regie, vergroten van de zelfstandigheid, het ondersteunen bij de overstap van klinische revalidatie naar het leven thuis en het vergroten van de kwaliteit van leven op langere termijn. Al pratend met een van de zorgverleners borrelden de ideeën voor het verder vullen van de app op: medicatie, decubituspreventie, wondverzorging, telemonitoring van hartslag, zuurstofsaturatie en bloeddruk, nieuwe doelgroepen … er werd driftig meegedacht en meegeschreven. In het lab ging ik zelf aan de slag met een game voor het trainen van de stabalans. Door het lichaamsgewicht meer naar het linker- of rechterbeen te verplaatsen vloog een vogel door een prachtig bos met de nodige obstakels, dat was tenminste de bedoeling. Na een keer of drie opgevangen te zijn was het tijd de game zittend op een stoel voort te zetten. Het werd een trainingsgame voor de zitbalans … Tsja, oeps, uh, ja, eh, ja… gevalletje zelfoverschatting? Caudalaesie L4 sinds 2007. Nou niet bepaald de light versie … Geweldige game! Uitdagend, in te zetten bij verschillende aandoeningen van het bewegingsapparaat. Nog in de studiefase zit de virtual reality for pain therapy. Kijkend in een VR-bril met in iedere hand een controller in het speelveld allerhande opdrachten uitvoerend wordt aan het omgaan met chronische pijn gewerkt. Dit wilde ik ook wel eens ervaren. Het was een heel bijzondere ervaring… Hoe combineer ik hoepelen met de rolstoel met het bedienen van de controllers en het uitvoeren van de opdrachten in deze virtuele wereld? Waar zijn mijn benen en voeten? Waar bevind ik me in de ruimte? Waar is de pijn in mijn benen en voeten gebleven? Hier konden de onderzoekers en ontwikkelaars wel wat mee…

Morgen vertelt Ineke weer verder!