Oproep 

Op 17 september organiseren wij samen met allerlei organisaties die zich met gezondheid en zorg bezighouden een Patient Experience Day in Landgoed Blauwrijk te Uden https://blauwrijk.nl/


Tijdens deze dag gaan wij tijdens een interactieve workshop onderzoeken of nieuwe manieren van samenwerken ervoor kunnen zorgen dat de zorg voor mensen met Diabetes type 2 verbeterd wordt.


Wij vinden het super belangrijk dit samen met mensen mét diabetes te ontdekken.

... Lees meer

Vijf jaar IKONE - Pionieren met hart en ziel

In deze bijzonder nieuwsblog blikt, onze directice en oprichter van IKONE, Anne-Miek Vroom, op de vijfste verjaardag van IKONE, terug op de afgelopen jaren. Ook deelt ze enkele toekomstdromen en plannen van aankomende projecten. 

... Lees meer

Samenwerking met Antonius Zorggroep

‘In het ziekenhuis als het moet, thuis als het kan’

IKONE werkt samen met de Antonius Zorggroep in Sneek aan hun plannen om zorg van het ziekenhuis naar huis te verplaatsen. Daarbij ondersteunt IKONE hun verlangen om het patiëntenperspectief leidend te laten zijn in deze ontwikkelingen. Zo interviewen wij patiënten en gaan wij aan de slag met verschillende Patient Experience trajecten. 

... Lees meer

pro-actieve afstudeer student (wo of hbo) gezocht!

Wil jij bijdragen aan een betere patiëntenparticipatie in de zorg? Wij zijn op zoek naar een stagiaire die helpt bij een onderzoek naar patiëntenparticipatiemethodes. Het doel: een online toolbox voor zorgorganisaties en innovatiebedrijven. 

Daarbij mag je meedraaien in onze projecten en krijg je een uniek kijkje in het veld van patiëntparticipatie, zorg en innovatie. Interesse?

... Lees meer
pro-actieve afstudeer student (wo of hbo) gezocht!

Wil jij meewerken aan een beter e-consult?

Een e-consult is een digitaal schriftelijk contact tussen zorgverlener en patiënt. Heb jij al gebruik gemaakt van het e-consult in het ziekenhuis? Of wil je dat nog doen? En ben je patiënt bij een ziekenhuis? Dan zijn wij op zoek naar jou. 

Wij, Nictiz en IKONE, willen graag met jou nadenken over het gebruik van het e-consult in het ziekenhuis. Tijdens onze bijeenkomst horen we graag jouw ervaring!

... Lees meer
Wil jij meewerken aan een beter e-consult?

Hoe is het om een dagboek in te vullen?

Er zijn verschillende manieren om samen te werken met patiënten. Een voorbeeld daarvan is het invullen van een dagboek, waarin patiënten elke dag ervaringen en gedachten bijhouden. Voor één van onze projecten hebben een vijftal mensen die te maken hebben gehad met een CVA een week lang een dagboek ingevuld. Hierin hebben zij onder andere bijgehouden hoe zij zich voelden en van welke hulpmiddelen zij gebruik maken in hun dagelijks leven. Hoe hebben deze mensen het ervaren om een dagboek in te vullen? Hieronder lees je de ervaring van Siemon Vroom, ervaringsdeskundige en oprichter van www.weerhandig.nl.   

... Lees meer
Hoe is het om een dagboek in te vullen?

Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start. 

Op dit moment kunnen patiënten bij 36 van 73 Nederlandse ziekenhuizen gebruik maken van het e-consult. Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen patiënten op een laagdrempelige manier hun vragen voorleggen aan zorgverleners. Het aanbieden van een e-consult leidt echter niet altijd tot een succesvol gebruik ervan.  

 

... Lees meer
Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.

Project IKONE en Babyconnect

IKONE werkt met Babyconnect aan het betrekken van patiënten en cliënten bij het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

... Lees meer
Project IKONE en Babyconnect

Waar is IKONE in juni?

Vanaf 3 juni 2019 biedt IKONE een zomers nieuw venster op zorg. Patiënt experts leveren hun inspirerende bijdrage aan innovatieve ontwikkelingen voor patiëntenzorg, beleid, onderzoek en onderwijs.

Zo praat Petra Hes praat op 20 juni tijdens het grootste Kennisfestival van Nederland met professionals en publiek over ontwikkelingen en uitdagingen in de ziekenhuiszorg en langdurige zorg. 

We zien er naar uit om onze expertise te delen en om jullie te ontmoeten!

... Lees meer

Stimuleren, faciliteren en toepassen co-creatie

IKONE biedt petitie aan in de Tweede Kamer 


Op 22 januari hebben Ineke Hazelzet en Tim Kroesbergen namens IKONE een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer als onderdeel van de nationale e-healthweek 2019. 

In deze petitie vragen zij de Tweede Kamer om meer Patients included eHealth. Ineke Hazelzet sprak tijdens de aanbieding: 'Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat innovaties, die samen met patiënten zijn ontwikkeld, beter aansluiten bij de uitdagingen en behoeften die spelen in het leven van de eindgebruikers en dus méér kans voor succesvolle opschaling hebben. Daarom zeggen wij: “Innoveren doe je samen!'

IKONE wil graag dat er onderzocht wordt waarom dit nog weinig gebeurt in de praktijk. De kennis en middelen zijn hier namelijk wel voor beschikbaar. Het is dus van belang dat er voortdurend aandacht is voor de noodzaak van co-creatie met eindgebruikers in de zorg. Het is belangrijk dat overheden zich hiervan bewust zijn en bijdragen aan die bewustwording en daarin het goede voorbeeld geven. 
Uiteindelijk zouden zij graag zien dat iedere zorginnovatie in co-creatie met de patiënt is ontwikkeld. Goede voorbeelden moeten de norm worden: 'Samen ontwikkelen en samen leren. 

Kamerleden Arno Rutte (VVD), Vera Bergkamp (D66), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en René Peters (CDA) hebben de petitie instemmend knikkend in ontvangst genomen. Arno Rutte: 'Een zinvolle petitie. Wij willen graag een bijdrage leveren. We zullen er ook voor zorgen dat de andere partijen op de hoogte zijn van de inhoud van deze petitie'. 

... Lees meer
Stimuleren, faciliteren en toepassen co-creatie