Waardendialoog traject

Ontdek de kracht van waardendialogen voor passende zorg en welzijn

'Heel waardevol om 'the whole system in the room' te hebben'. Medisch specialist.

'Ik ga de patiënt en familie nu veel meer meenemen in het zorgproces'. Verpleegkundig wetenschapper.

'Ik heb zoveel bewustwording gekregen om veel meer vanuit het perspectief van de patiënt te kunnen kijken'. Fysiotherapeut.

'Normaal gesproken worden verbeteringen voor ons bedacht. Nu ontwikkel ik zelf mee en daar krijg ik zoveel energie van'. Verpleegkundige

Onze waardendialogen brengen zorgprofessionals patiënten, cliënten en naasten, en andere belangrijke betrokkenen uit de context van de ‘patiënt’ samen om een dieper begrip te ontwikkelen van de waarden en overtuigingen van hun elkaar, evenals van hun eigen waarden en overtuigingen. Dit begrip vormt de basis voor passende zorg die aansluit bij de behoeften en waarden van iedereen. Daarom bieden wij u een gestructureerde aanpak in de vorm van waardendialogen.

Onze waardendialogen bieden u de kans om belangrijke vragen te verkennen en te beantwoorden:

  • Ontdek de diepgewortelde waarden en overtuigingen die de basis vormen voor jullie benadering van zorg.
  • Leer de waarden en overtuigingen van de patiënten, cliënten, naasten en andere belangrijke betrokkenen kennen, zodat het aanbod beter kunnen aansluiten op hun behoeften.
  • Zoek naar manieren om de manier waarop we zorg bieden of organiseren in lijn te brengen met de waarden en overtuigingen van onze cliënten en hun families. Ontdek met elkaar creatieve en praktische mogelijkheden die morgen uit te voeren zijn. 
  • Verken hoe we eventuele verschillen in waarden en overtuigingen kunnen overbruggen, met respect en begrip voor ieders perspectief.

Kortom, waardendialogen zijn een krachtig instrument voor het bevorderen van culturele en gedragsverandering in zorg en welzijn. Door de waarden en overtuigingen te verkennen en deel te nemen aan open en eerlijke dialogen, kunnen medisch specialisten, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, beleidsmakers, onderzoekers cliënten en hun families samenwerken aan de ontwikkeling van passende zorg die aansluit op de gewenste kwaliteit van leven, die effectief is en in lijn met hun gedeelde waarden en overtuigingen.

We nemen je graag mee op een boeiende reis van drie sessies, waarbij we stap voor stap werken aan een zorgvuldig opgebouwde dialoog. In deze sessies gaan we van het delen van persoonlijke verhalen naar het verkennen van gedeelde waarden, om uiteindelijk uit te komen bij gewenste uitkomsten. Maar daar blijft het niet bij - we willen ook een beweging creëren die aansluit op deze waarden en uitkomsten. Dit kan variëren van het stellen van verbeterdoelstellingen tot het bewust worden van wat je zelf kunt doen of wat jij nodig hebt. Samen zetten we stappen om een betekenisvolle verandering te realiseren in de zorg en welzijn.

Sessie 1: Verhalen delen en elkaar leren kennen. 

In deze sessie creëren we een veilige ruimte waar je jouw persoonlijke verhalen kunt delen en anderen beter kunt leren kennen. Je luistert naar verhalen van patiënten, cliënten en naasten en wisselt gelijkwaardig met elkaar uit. We moedigen open en respectvol praten aan, zodat elke deelnemer de kans krijgt om zijn of haar waarden, overtuigingen en ervaringen te delen. Door naar elkaars verhalen te luisteren en begrip te hebben voor elkaars standpunten, leggen we een sterke basis voor goede gesprekken. Tijdens deze gesprekken kiezen waarden.

Sessie 2: Kernwaarden kiezen en gewenste uitkomsten beschrijven.

In deze sessie gaan we dieper in op de waarden die we allemaal belangrijk vinden en die als leidraad dienen voor de praktijk van alledag. Samen bepalen we de belangrijkste kernwaarden, zodat we een gemeenschappelijk begrip krijgen van wat we willen bereiken in de zorg. We beschrijven ook de gewenste resultaten van de zorg of welzijn die voortkomen uit deze kernwaarden, zodat we een duidelijk beeld hebben van ons doel.

Sessie 3: Kernwaarden en uitkomsten in de praktijk brengen.

In deze laatste sessie richten we ons op het omzetten van de gekozen kernwaarden en gewenste uitkomsten naar concrete acties in de praktijk. We willen dat je bewust wordt van je eigen mogelijkheden om bij te dragen en wat je zelf wilt en kunt doen om betekenis te geven aan de gezamenlijk gekozen waarden en gewenste uitkomsten van zorg en welzijn. Daarnaast hebben we een creatieve brainstorm waarin we haalbare en realistische ideeën verzamelen. 

Bij onze methode staan enkele kernwaarden centraal die de basis vormen voor een succesvolle en waardevolle ervaring voor alle deelnemers.

- Gelijkwaardigheid tussen alle deelnemers is een essentieel uitgangspunt. We geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren en dat elke stem gehoord moet worden. Ongeacht achtergrond, ervaring of functie, creëren we een omgeving waarin iedereen gelijkwaardig is en waarin ieders perspectief waardevol is.

- Een inclusieve aanpak staat bij ons hoog in het vaandel. We streven naar een diverse groep deelnemers, waarin verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen samenkomen. Door een inclusieve benadering te hanteren, vergroten we de kans op een breed scala aan inzichten en ideeën, wat de kwaliteit van de dialoog verrijkt.

- Veiligheid in het gesprek is van groot belang. We zorgen ervoor dat elke deelnemer zich veilig voelt om zijn of haar gedachten, gevoelens en ervaringen te delen. Vertrouwelijkheid en respect zijn hierbij cruciaal. Door een veilige ruimte te creëren, kunnen we openhartige en eerlijke gesprekken voeren die leiden tot diepgaand begrip en verbinding.

- We moedigen ook ruimte voor kwetsbaarheid aan. We begrijpen dat het delen van persoonlijke verhalen en overtuigingen soms kwetsbaar kan zijn. Daarom stimuleren we een sfeer waarin deelnemers zich comfortabel voelen om zichzelf te zijn en hun kwetsbaarheid te tonen. Dit opent de deur naar diepgaande empathie en begrip voor elkaar.

Bij elke stap van onze methode streven we naar het naleven van deze kernwaarden. Ze vormen de bouwstenen van een betekenisvolle en effectieve dialoog, waarin elke deelnemer wordt gewaardeerd, gehoord en gerespecteerd

Kortom: onze waardendialogen bieden een dynamische en interactieve omgeving waarin jij als deelnemer actief betrokken bent bij het identificeren van waarden, het bepalen van uitkomsten en het vinden van concrete oplossingen. We zorgen ervoor dat ieders waarden gehoord en gerespecteerd worden, en dat de ontwikkelde uitkomsten echt passen bij wat zorgverleners, patiënten, cliënten nodig hebben.

Samen werken we aan passende zorg gebaseerd op gedeelde waarden, met als doel een betere ervaring voor iedereen.