Focusgroep

Een focusgroep bestaat uit 4-10 geselecteerde patienten en/of patient experts die zich buigen over een vooraf bepaald onderwerp. De discussie wordt geleid door een ervaren gespreksleider. Met een focusgroep krijgt u snel een beeld van de meningen en behoeften die patienten hebben met betrekking tot een onderwerp, met name wanneer tijdgebrek of beperkte middelen een ruimer onderzoek onmogelijk maken. Ook kunnen wij ziektespecifieke, leeftijdsspecifiek of genderspecifieke verschillen in kaart te brengen (wanneer verschillende focusgroepen op basis hiervan zijn samengesteld). Tenslotte worden tijdens deze sessie gedetailleerde reacties gegenereerd.