Innovatie

op zoek naar een co-creatie partner die ervaringsdeskundigheid professioneel inzet?

Consultancy

behoefte aan advies om samen uw organisatie patients included te maken?

theatercollege

wat gebeurt er als je ervaringsverhalen van patiënten naast de praktijk zet?

narratieven

uw organisatie wil PATIëNTERvARING de drijfveer voor verandering laten zijn?

Ervaring

een patient experience ondergaan en zo een nieuw venster op zorg krijgen?

Projecten

Projecten

Adviseren

Adviseren

Onderzoek

Onderzoek

Inspireren

Inspireren

Team

Team

Inzichten

Inzichten

Nieuws

Bernhoven gaat samenwerken met IKONE

GEPLAATST: VRIJDAG 21 JULI 2017 lees verder >

GEPLAATST: VRIJDAG 21 JULI 2017

Bernhoven start een intensieve samenwerking met de Stichting IKONE. Een logische vervolgstap in de nieuwe koers van Bernhoven door ook op organisatieniveau samen te werken met patiënten. De kwaliteit van leven van de mens, als onderdeel van de samenleving, staat binnen een zogenaamde patiënt geïntegreerde organisatie te allen tijde centraal. Met deze samenwerking zet Bernhoven in op verankering van de strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’, gebaseerd op het bieden van zinnige zorg aan onze patiënt.

Ieder mens is uniek. De ene patiënt wil graag regie houden tijdens het zorgproces, de ander laat meer over aan de zorgprofessional. Zorg ontvangen en geven vraagt om samenwerking tussen professionals en patiënten. Elkaar vinden kan lastig zijn, maar is de essentie van een bijzondere samenwerking die Bernhoven is gestart met IKONE. Kern van de samenwerking is dat professionals en patiënten van Bernhoven met elkaar de patiëntreis nog verder gaan verbeteren. Soms zijn het kleine veranderingen die van grote betekenis kunnen zijn voor de persoonlijke ervaring. Juist Bernhoven speelt een belangrijke sleutelrol om de kwaliteit van leven bij patiënten in de regio te verbeteren.

Bijzondere samenwerking

Stichting IKONE en Bernhoven gaan een intensief programma doorlopen. Door op afdelingen patiëntervaringen te delen en actief met patiënten samen te werken aan betere zorg wordt het hart geraakt, van waaruit passende acties kunnen volgen. Een deelneemster aan een onlangs gehouden workshop en tevens zelf chronische patiënte vertelt: “Ik heb deze avond als overweldigend ervaren. Ik vind het geweldig om mee te werken op een gelijkwaardige manier en ook nog eens met alle zorgdisciplines aan tafel.” 

Directeur Anne-Miek Vroom is medisch socioloog en ervaringsdeskundige. Voor IKONE is de samenwerking met Bernhoven een gedroomd partnerschap”, vertelt Anne-Miek Vroom. “Iedere dag werken wij aan het verbeteren van kwaliteit van zorg. Wat ons betreft is het essentieel in alle processen samen te werken met patiënten. Dat Bernhoven dat nu zo intensief en ziekenhuisbreed oppakt is fantastisch.”

Stichting IKONE 

Stichting IKONE komt met een nieuw venster op de relatie tussen mens en zorg. Een venster dat zicht biedt op een betere kwaliteit van leven voor mensen met een fysieke aandoening. Dat venster komt tot stand door innovatieve projecten, wetenschappelijk onderzoek en inspirerend advies. Met een unieke combinatie van kennis en ervaring slaat IKONE dé brug tussen mensen met een aandoening en de gezondheidszorg in brede zin.

Afbeeldingsresultaat voor logo bernhoven

Overhandiging punten regeerakkoord aan Minister President

Vandaag zijn 'onze' vijf punten voor het regeerakkoord door de Secretaris Generaal van VWS overhandigd aan Mark Rutte. lees verder >

Vandaag zijn 'onze' vijf punten voor het regeerakkoord door de Secretaris Generaal van VWS overhandigd aan Mark Rutte.

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Koning en Koningin spraken we uitgebreid en onbevangen met premier Mark Rutte over wat ons bezighoudt in het dagelijkse leven. Onze ervaringen met botsende en belemmerende regelgeving als het om kwaliteit van leven gaat. Aan het eind van het gesprek vroeg Rutte ons om vijf zinnen in te dienen voor in het nieuwe regeerakkoord. Deze uitnodiging zette ons aan het denken en uiteindelijk kwamen we tot de volgende vijf punten. 

1. Coördinerend minister van Leven 
In de komende regeerperiode stellen we een coördinerend minister aan voor samenhangend beleid met betrekking tot volksgezondheid, welzijn, sociale zaken, werk en inkomen onderwijs en wonen. Deze minister kan interdepartementaal problemen oplossen die ontstaan op de brede terreinen van het leven , ook als je levenslang en levensbreed een chronische ziekte of beperking hebt. De minister gaat het goede gesprek organiseren samen met burgers, ervaringsdeskundigen over de problemen die niet enkelvoudig op te lossen zijn binnen één ministerie. De problemen worden benoemd en de coördinerend minister gaat knelpunten agenderen bij de collega's en deze oplossen.

2. Meer activiteiten zien als ‘werk’
We streven naar een participatiesamenleving. Participatie betekent meedoen aan alle activiteiten die in je mogelijkheden liggen binnen de samenleving. Vele in onze maatschappij gehanteerde terminologie en begrippen werken dit nog tegen. Een term als dagbesteding werkt in een maatschappij waar ‘werk’ telt, uitsluitend. In de komende periode gaan we voor herwaardering van activiteiten, we gaan voor ‘werk’. Dat betekent dat we beginnen met het afschaffen van het begrip ‘dagbesteding’. Dagbesteding is werk. De Wajonguitkering wordt geen uitkering meer, maar omgezet naar loon. Veel jongeren met een arbeidsbeperking kunnen werk doen wat te boek staat als vrijwilligerswerk. Hier zit nog het woord werk in. Als je werkt doe je mee, participeer je. Ook mensen met een beperking of ziekte kunnen vaak nog nuttige activiteiten ondernemen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Soms is hierbij wat extra of een andere begeleiding nodig. Mensen moeten meer in de gelegenheid worden gesteld hun kwaliteiten in te zetten. Door deze maatregel komen we dichter bij de gewenste inclusieve samenleving. Pas na de pensioengerechtigde leeftijd of indien er sprake is van een zeer ernstige verstandelijke beperking kan er sprake zijn van dagbesteding, wat dagopvang gaat heten. Dat betekent wel dat het moet starten met inclusief onderwijs. Ons voorstel is om kinderen te laten keuren om hun arbeidsvermogen vast te stellen en op basis daarvan de snelheid van de opleiding te bepalen. Ben je 50% goedgekeurd, kun je de opleiding in dubbele tijd doen. Ook zal gekeken worden of het nodig is om alles binnen de opleiding te volgen voor de uitoefening van het vak. Denk aan Engels bij zwaar dyslectische leerlingen.

3. Zorg dichtbij huis door betere inzet technische mogelijkheden
Door techniek beter in te zetten en door te ontwikkelen is er een grote besparing mogelijk in de zorg. Zorginstellingen moeten verplicht samenwerken waardoor handelingen die dichtbij huis kunnen, ook dichtbij huis gedaan worden. Indien door de complexiteit van een aandoening een specialistisch oordeel van een specialist in bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis nodig is kan gebruik worden gemaakt worden van een goed beveiligd systeem waardoor op afstand meegekeken kan worden. Dit scheelt kosten en is voor de patiënt of cliënt veel vriendelijker. De zorg komt naar de patiënt!

4. onderscheid in regelingen voor ouderenzorg en levenlange-, levensbrede zorg
Om beter aan te sluiten bij de levensbehoeften in verschillende levensfasen is het nodig onderscheid te maken in regelingen voor ouderenzorg en die voor mensen die levenslang en levensbrede zorg nodig hebben.
Oud worden doet iedereen en op de bijbehorende gebreken kan iemand zich een levenlang (financieel) voorbereiden. Als je geboren wordt met een beperking of chronische ziekte heb je geen tijd om je voor te bereiden op kosten die je in verband met gezondheidsbeperkingen moet maken. Vanaf het begin heb je te maken met hoge extra kosten. Vaak kosten die je moet maken om sowieso te kunnen werken en participeren. Iemand met een Wajonguitkering, die er naar (beperkt) vermogen bij werkt kan helemaal niks opbouwen, omdat het verdiende loon direct ingezet wordt in hoge eigen bijdragen in de zorg. Dit stimuleert niet tot werk. We willen dit veranderen met flexibelere basisuitkeringen zodat mensen met een handicap optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten zonder dat ze hiervoor financieel ‘gestraft’ worden. Het moet ook voor gehandicapte, chronisch zieke mensen mogelijk zijn een vermogen op te bouwen dat aan het eind van het leven net als bij andere ouderen meetelt in de eigen bijdrage van de ouderenzorg.

5. Gemengde ondersteunde woonvormen met gebruikmaking van ieders kwaliteiten
De financiering van de zorg is enorm gedifferentieerd. Dat zie je terug in de woonvormen voor doelgroepen met specifieke aandoeningen. Ons uitgangspunt is dat iedereen gewoon moet kunnen wonen. Voor sommige mensen met een beperking betekent dat zelfstandig, anderen hebben begeleiding nodig en weer andere intensievere manieren van zorg. Dit is een probleem voor mensen die niet tot een duidelijke doelgroep behoren, zij kunnen nergens terecht. De komende periode gaan we experimenteren met de ontwikkeling van inclusieve woonvormen. Dat zijn woonvormen waar iedereen met een sociale woonvraag en/of zorgvraag terecht kan. Ongeacht of het ouderen, gehandicapten, licht verstandelijk gehandicapten, bijstandsmoeders, psychiatrische patiënten en noem maar op, betreft. Ze wonen bij elkaar en vormen een gemeenschap met zorg voor elkaar en professionele zorg voor allen. Veel bewoners werken binnen de woonvorm. Mensen helpen elkaar vanuit hun kwaliteit, eenzaamheid komt daar niet voor. In Duitsland bestaan dergelijke meergeneratie woonvormen al jaren naar ieders tevredenheid.

​Opgesteld door: Cora Postema, Niels Schuddeboom, Sanne Schuddeboom-Krikke, Annette Stekelenburg en Anne-Miek Vroom 

(klik op de namen voor informatie over deze inspirerende mensen!)

Foto

IKONE partner van Zorg Innovatie School

IKONE is partner van de Zorg Innovatie School. De Health Innovation School, initiatief van Radboud REshape Healthcare en het ministerie van VWS, is Nederlands eerste gespecialiseerde gezondheidszorginnovatie trainingsprogramma, gericht op huidige en toekomstige leiders van alle (sub-) sectoren van het zorgstelsel. lees verder >

IKONE is partner van de Zorg Innovatie SchoolDe Health Innovation School, initiatief van Radboud REshape Healthcare en het ministerie van VWS, is Nederlands eerste gespecialiseerde gezondheidszorginnovatie trainingsprogramma, gericht op huidige en toekomstige leiders van alle (sub-) sectoren van het zorgstelsel.

IKONE gaat samenwerken met ISALA klinieken

Op 28 maart zal IKONE actief zijn tijdens een boeiend programma. Het thema Value Based Healthcare staat centraal. Naast het verzorgen van de openingslezing door Anne-Miek Vroom, zullen vijf teamleden van IKONE leidinggevenden coachen bij ideevorming.   lees verder >

Op 28 maart zal IKONE actief zijn tijdens een boeiend programma. Het thema Value Based Healthcare staat centraal. Naast het verzorgen van de openingslezing door Anne-Miek Vroom, zullen vijf teamleden van IKONE leidinggevenden coachen bij ideevorming.  

Vacatures: Patiënt Expert

Heb jij zin om je ervarinsgdeskundigheid zinvol in te zetten in de zorgsector? Wil jij meehelpen zodat anderen niet meemaken wat jij hebt meegemaakt? Of heb jij super ideeën en inspiratie op het gebied van innovatie en veranderingen in de zorg? lees verder >

Heb jij zin om je ervarinsgdeskundigheid zinvol in te zetten in de zorgsector? Wil jij meehelpen zodat anderen niet meemaken wat jij hebt meegemaakt? Of heb jij super ideeën en inspiratie op het gebied van innovatie en veranderingen in de zorg?

Solliciteer dan voor de functie Patiënt Expert en word lid van ons expertiseteam. 

Het Patiënt Expertise Team van IKONE is groeiende.

Op dit moment zijn 45 mensen met ervaringsdeskundigheid actief vanuit onze organisatie. Wij hebben landelijke bekendheid en zijn actief in tal van ziekenhuizen, zorgorganisaties, beleidsmakers, innovators, start-ups, ministerie VWS, etc. Ook het aantal aanvragen voor diensten groeit: consultancy, beleidsvragen beantwoorden, meedenken bij innovaties, ontwikkelingen van opleidingen, trainingen, werksessies over digitalisering of patient als partner, lezingen geven etc. Steeds meer organisaties zien in hoe zinvol het is om patiënt ervaring professioneel in te zetten. 

Wie kan solliciteren? Om lid te zijn van het Patiënt Expertise Team van IKONE is het belangrijk dat je zelf patiëntervaringen hebt, vanwege een fysieke (chronische) ziekte/aandoening of beperking, en dat je over je eigen problematiek heen kan kijken. Dat wil zeggen dat het belangrijk is dat je mee kan denken over eerder genoemde zaken op algemeen patiëntniveau en dat je op je eigen ervaringen kan reflecteren.

Je past binnen ons team als je het leuk vindt om je patiëntervaringen professioneel in te zetten om de zorg te verbeteren. Wij geloven erin dat hierdoor niet alleen de kwaliteit van zorg, maar ook de kwaliteit van leven omhoog zal gaan. 

Beloning? Sommige mensen binnen ons team werken als ZZP-er, anderen krijgen vacatiegeldenvergoeding (tot een bepaald bedrag mogelijk naast een eventuele uitkering). 

Inspanning? Je kan helemaal zelf bepalen hoeveel uren je actief bent binnen onze organisatie. Je krijgt op basis van je profiel en interesses opdrachten toegezonden. Je kan zelf beslissen of je aan die opdracht meewerkt op basis van je beschikbaarheid, gezondheid en bevlogenheid voor het onderwerp. 

Interesse? Schrijf een brief of mail aan mw. M.A. Vroom, directeur Stichting IKONE. 

Emailadres: vroom@ikone.nl

Wij werken met een sollicitatieprocedure. We gaan graag met je in gesprek om wederzijds af te tasten of we bij elkaar passen. 

We zien ernaar uit om samen te werken! 

Kijk op www.ikone.nl voor meer informatie over onze organisatie. 

meer nieuws >