Co-creatie

We zetten graag, eventueel in samenwerking met een door ons gewaardeerd extern expert, een (digitaal) co-creatie proces in om de eindgebruiker (patiënt) vanaf het de eerste fase te betrekken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van uw innovaties. Eventueel kan ons eigen Patient Expertise Team hierbij helpen.