Trainingen voor zorgorganisaties

Patiëntgerichte zorg

de patiënt centraal

gedeelde besluitvorming

Hoe doe je dat? Uw ziekenhuis kan gestart zijn met het implementeren van 'patiëntgerichtheid', 'patient als partner' of 'zorg met ziel'.

Workshop A - Patiënt als partner - mensgerichte zorg

Wij bieden een workshop aan die uw zorgprofessionals kan ondersteunen bij dit proces. We starten met verhalen van patiënten. Vervolgens gaan wij op zoek naar het eigen verhaal van de zorgprofessional. Wat wordt herkend? Waar raken verhalen elkaar? Welke inzichten komen naar voren? Hoe raken deze kernpunten wetenschappelijke inzichten? Een actieve workshop waarin kracht en kwetsbaarheid als vanzelf leidend worden binnen een pragmatische benadering. 

Workshop B - gedeelde besluitvorming 

We starten met verhalen, van patiënten en van onszelf. Daarna gaan wij aan de slag met praktische oefeningen, samen met een trainingsactrice. De ervaring van gedeelde besluitvorming zit regelmatig in kleine details en nuances. Non-verbale en verbale mogelijkheden die een verschil maken.

Workshop C - Waardenworkshop 

Luisteren naar de patiënt, elkaar en jezelf 

Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Waarden bepalen ons handelen.

Soms bewust, soms onbewust.

 

Waarden zijn algemene criteria of principes die een houvast bieden bij: 

• het nemen van beslissingen;

• het vaststellen van doelen;

• het ondernemen van acties. 

Vaak zijn waarden onbesproken. Toch zijn ze van groot belang in ons dagelijks handelen. Beslissingen zijn vaak gebaseerd op waarden.

Onze verhalen zijn gevuld met waarden. Tijdens deze workshop gaan we op basis van het verhaal van een patiënt waarden benoemen die ons persoonlijk aanspreken.

Vervolgens vertellen we elkaar verhalen uit ons eigen leven. Die verhalen leiden ons naar kernwaarden voor de zorgorganisatie. Een methodiek die ons laat luisteren naar patiënten, naar elkaar en ons via waarden verbindt aan de organisatie en praktijk van alle dag.