Patients Included Maturity Programma voor ziekenhuizen en zorgorganisaties

Advies- en strategietrajecten om ziekenhuizen en zorgorganisaties te begeleiden naar een patiënt inclusief organisatiemodel. Middels hoofd- en hartelementen zetten we stappen naar gelijkwaardige samenwerking. Het betreft hier in ieder geval een jaarprogramma dat wordt uitgerold als een beweging en niet als een nieuwe interventie. Door aansluiting te maken op bestaande activiteiten, veranderprocessen en interventies op de werkvloer wordt het betrekken van patienten een natuurlijke gang van zaken. Zorgprofessioinals leren de meerwaarde van het samenwerken kennen door te doen en te ervaren. De intrinsieke motivatie die ontstaat doordat men resultaten ziet zorgt niet allleen voor verbetering van de zorgprocessesen en betere kwaliteit van zorg, maar ook voor meer energie bij de medewerkers van de zorgorganisatie. Het samenwerken met mensen waar je het uiteindelijk voor doet geeft een bijzondere dynamiek die zich, zoals een deelnemende chirurg binnen ons programma vertelde, als een olievlek gaat verspreiden.