Narrative based patient journey

verhalen van mensen met patiëntervaring 

IKONE hecht waarde aan de verhalen van mensen met patiëntervaringen. Steeds vaker worden Patient Journeys ontwikkeld op basis van een 'fictieve' patiënt. Naam, omstandigheden, gevoelens, wensen, ze worden allemaal zorgvuldig bedacht en beschreven. 

Bij IKONE geloven wij dat patiëntervaringen vaak dermate doorleefd zijn én verbonden met alle domeinen in het leven, dat het werken vanuit deze ervaring van toegevoegde waarde is. Juist dan kan er inzicht ontstaan en met dat vertrekpunt ook creativiteit. 

Methodiek Narrative Based Patient Journey 

Daarom hebben wij de methodiek 'Narrative Based Patient Journey' ontwikkeld. Een patient journey gebaseerd op het verhaal, van personen die patientschap hebben doorgemaakt, of nog steeds beleven. 

Samen met deze mensen brengen wij persoonlijke ervaringen, ziektegeschiedenis, sociale relaties, zorgcontacten en belangrijke domeinen in kaart. Een levensbreed inzicht. Op basis daarvan analyseren wij relevante onderdelen voor de opdrachtgever, op basis van het vraagstuk. Waar zitten de knelpunten, mogelijkheden en uitdagingen? Ook deze analyse koppelen we terug aan de ervaringsdeskundige. Wat is zijn of haar visie op de analyse? Het resultaat wordt beschreven en indien gewenst geanimeerd. 

verscheidenheid en overeenkomsten 

Een verhaal is altijd uniek. Wij kennen binnen ons patiënt expertise team mensen met verschillende leeftijden en achtergronden. Ook daarbuiten hebben wij een sterk netwerk van ervaringsdeskundigen. Vanzelfsprekend kunnen wij ook aan het werk met patiënten of cliënten die verbonden zijn aan uw zorgorganisatie. Na het beschrijven van een aantal journeys op basis van uw vraagstuk, ontdekken wij ook gemeenschappelijke inzichten en kenmerken, die van grote toegevoegde waarde kunnen zijn voor het resultaat. 

voorbeelden

Deze aanpak heeft onder andere geresulteerd in 5 toekomstverhalen van patienten en een verpleegkundig specialist die gebruik kunnen maken van de persoonlijke gezondheidsomgeving en eHealth. Juist op een manier die bij hún leven en wensen past. De verhalen zijn prachtig geanimeerd door Studio Beeldprikkels

Klik hier voor de online boekjes: 

http://www.medmij.nl/ervaringen/mijn-zorg-mijn-toekomstige-online-omgeving/

Ook Narrative Based Patient Journeys laten ontwikkelen voor uw organisatie?

Wij werken graag met u, patiënten en zorgverleners samen om de mogelijkheden van uw toepassingen, innovaties of verandertrajecten verhalend en beeldend zichtbaar te maken.

The patient experience workshop

De Patient Journeys kunnen wij ook doormiddel van Design Thinking Workshops met een team binnen uw organisatie beschrijven. Omdat wij ook hierin samenwerken met ervaringsdeskundigen noemen wij dit 'the patient experience'. Zorgprofessionals en medewerkers van uw zorgorganisatie worden tijdens deze workshop meegezogen in het verhaal van de patiënt. Deze workshop raakt in het hart en levert nieuwe inzichten voor de organisatie op. 

Mail voor meer informatie naar info@ikone.nl