Patient Expertise Team (PET) Scan

patient Expertise TEam

Dit is een groeiend en divers team van mensen die ervaring hebben met een fysieke ziekte of aandoening. 

Welke mensen zitten in het team? 

We betrekken mensen die zelf ervaring hebben met een fysieke ziekte (nu of in het verleden). Het is ook belangrijk dat zij verder kunnen denken dan de eigen situatie en zich in kunnen leven in een bredere patiëntengroep.

Hoe werkt het Patient Expertise Team? 

We beoordelen bij de aanvragen die we voor het Patient Expertise Team (PET) binnen krijgen telkens bij welke teamleden binnen ons PET deze aanvraag het beste past. Wat zijn de ervaringen, talenten en vaardigheden van de mensen in ons team en wat is de beste match met het vraagstuk dat voorligt? 

Zo moet men om deel te kunnen nemen aan het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek in staat zijn om academische onderzoeksopzetten in het Engels op hoofdlijnen te kunnen begrijpen. Het is erg handig als deze participanten zelf academisch opgeleid zijn en/of de basisprincipes van onderzoek kennen.

Voor bijvoorbeeld een verzoek om documenten te laten lezen door een diverse groep mensen om te kijken of de teksten aansluiten bij een brede populatie is een specifieke achtergrond juist niet van belang.

Wat?

De PET-Scan  

IKONE biedt de PET-scan aan. Hierbij beoordeelt het Patient Expertise Team aanvragen op basis van patientexpertise. Uw organisatie ontvangt een advies, aanvulling of beleidsaanbeveling, naar gelang uw vraag.

Aanvragen voor PET scans die wij krijgen zijn bijvoorbeeld: meelezen met beleidsdocumenten, beoordelen van de toegankelijkheid van ziekenhuizen, brainstormsessies over innovaties als zelfzorg apps, Focus Groep gesprekken over een specifiek thema etcetera.

voorwaarden

Teamleden worden benaderd om mee te werken aan een opdracht. De specifieke voorwaarden van de opdracht worden besproken. Het teamlid kan dan afhankelijk van de eigen mogelijkheden beoordelen of de werkzaamheden op dat moment passen bij zijn agenda of interesses. Indien gewenst is de deelname geheel anoniem. 

In overleg met de opdrachtgever stellen we de vacatiegelden en reiskostenvergoeding vast.