patient experience traject

Het Patient Experience Traject is een krachtig traject waarin een zorg- of innovatievraagstuk, in samenwerking met de patiënt* en al zijn of haar stakeholders, wordt doorgrond. Samen ontdekken we uw kansen. 

Waarom?

In de zorgsector zien we een opkomst van het werken met Patient Journeys of patiëntreizen, waarbinnen veelal wordt gewerkt met fictieve persona’s. Wij zijn ervan overtuigd dat je patiëntreizen niet langer moet willen ontwikkelen zonder directe betrokkenheid van de patiënt en/of cliënt en zijn of haar naasten.

Binnen de Patient Experience Methodiek staat gelijkwaardig samenwerken met patiënten, cliënten, mantelzorgers en naasten centraal. Zij hebben namelijk ervaren en gevoeld. Transformatie start met zij die ervaren. Multimedia en empathische interactie spelen binnen deze methode een grote rol. Tijdens het traject ontluiken inzichten en kansen zich als vanzelf.

Wat?

Een vaak gehoord argument voor werken met persona’s is dat mensen zich niet echt durven uit te spreken in aanwezigheid van een ervaringsdeskundige. Wij hebben onderzocht wat ervaringsdeskundigen en zijn of haar zorgverleners nodig hebben om op een veilige wijze samen te werken. 

Op basis van dit onderzoek hebben wij in co-creatie de Patient Experience Methodiek ontwikkeld. Deze is gebaseerd op een combinatie van design thinking methodes, sociologische inzichten en ervaringen van (zorg)professionals en patiënten.**

Hoe?

Samen definiëren we het vraagstuk welke jullie willen beantwoorden in dit traject. Het zorgvuldig formuleren van het vraagstuk is namelijk van essentieel belang voor het succes van de methodiek.

Via etnografisch onderzoek en visualisering brengen wij de ervaring van uw doelgroep in beeld. Op basis van alle verkregen informatie stellen we een transdiscplinaire expeditiegroep samen die de levensreis van de patiënt gaat begrijpen en doorvoelen tijdens de Patient Experience Day. Deze expeditiegroep bestaat vaak uit naasten, zorgprofessionals, medewerkers van zorgorganisaties en/of beleidsmakers. 

Tijdens deze interactieve workshop gaan we samen met uw team, patiënten en eventueel partners uit ons of uw netwerk de reis aan. We nemen een diepe duik in uw vraagstuk. Wij weten als geen ander de deelnemers te prikkelen door te doen, te ervaren en te voelen. Deelnemers worden bewogen, geraakt en geïnspireerd

Het is een dag vol hoofd- en hartelementen die direct tot te implementeren kansen leidt en draagvlak creëert. Al tijdens het traject kan u aan de slag met quick wins. De reis krijgt u gevisualiseerd in een infographic of animatie. Dit helpt om opgedane inzichten te delen met relevante anderen en om draagvlak te vergroten.

We werken toe naar concrete mogelijkheden voor het verbeteren van een innovatie, de dienstverlening, de kwaliteit van zorg en uiteindelijk de kwaliteit van leven. Met onze langdurige analytische deskundigheid in de zorgsector kunnen wij desgewenst uitkomsten vertalen naar strategische en/of specialistische advisering.

voor wie?

Het traject is zeer geschikt voor zorgorganisaties die een zorgpad willen ontwikkelen of transformeren, voor verbetertrajecten en voor innovatiebedrijven die toe zijn aan een volgende stap.

voorbeeldvraagstukken:

  • Hoe kunnen wij ons zorgpad zo optimaal mogelijk organiseren voor de patiënt?
  • Welke vorm van verwijzen tussen huisarts en ziekenhuis zorgt voor optimale uitkomsten voor de patiënten? 
  • Op welke manier kunnen wij als ziekenhuis zorg organiseren zodat de zorg voor chronisch zieken optimaal is? 
  • Op welke manier kunnen wij met patiënten samenwerken zodat onze innovatie door veel meer patiënten wordt gevraagd en gebruikt?
  • Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het gebruik van het e-consult door zowel huisartsen als verpleegkundigen stijgt? 
  • Hoe geven we daadwerkelijk de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten?

Het is ook mogelijk cliënt of burger te lezen
** Zie ook www.patientexperiencecenter.nl