< naar overzicht

Positieve sociale innovatie loont

Mooi artikel dat onze gedachtegang bekrachtigd:

Volgens de positieve psychologie doen mensen niets liever dan zich voortdurend ontwikkelen. Beleidsmakers en managers die klagen dat mensen niet willen veranderen, zien het dus helemaal verkeerd. Zij zouden eens meer moeten inzetten op welbevinden, betrokkenheid en veerkracht.

....

Als sociale innovatie voldoet aan deze condities spreek je van ‘positieve sociale innovatie’, dat wil zeggen innovatie die de bloei en de ontwikkeling van mensen ondersteunt. Positieve sociale innovatie zorgt ervoor dat medewerkers en burgers begrijpen waar het om gaat en dat zij het veranderproces mee kunnen vormgeven. Het zou zelfs kunnen zijn dat zij onder die condities zélf de belangrijkste initiators worden van innovatie.

....

Ook in de gezondheidszorg zien we de eerste resultaten. Een zorg die zich niet alleen richt op symptomen, maar vooral op de verbetering van de kwaliteit van leven of nog beter op het vermogen van de zieke om ondanks z’n ziekte of beperking toch tot bloei te kunnen komen, leidt tot meer tevredenheid over die zorg, meer welbevinden en vaak tot minder zorgconsumptie.

Lees verder: http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/02/03/positieve-sociale-innovatie-loont/