< naar overzicht

Robin Health Games wint Patient Innovation Co-creation Award 2019

Den Haag, 21 januari 2019

Vandaag heeft IKONE de Patient Innovation Co-creation Award 2019 uitgereikt tijdens de opening van de eHealth week. Deze prijs wordt namens IKONE uitgereikt aan de organisatie die het meest helder voor ogen heeft wat co-creatie met mensen met patiëntervaringen kan bijdragen aan de verbetering van een innovatief idee, ontwikkelproces of product.

We zijn verrast door het grote aantal inzendingen. De jury, onder andere bestaande uit patiënt experts, innovatiemanagers, innovatie bedrijven en hoogleraren op het gebied van patiëntparticipatie en innovatie heeft na rijp beraad een weloverwogen keuze gemaakt.

De derde prijs is uitgereikt aan het UMCG met een idee voor een buddy-app. De jury was erover eens dat er veel digitale ondersteuning mogelijk is in de weg naar het ziekenhuis toe. Daar sluit deze ontwikkeling zeer goed bij aan. Het idee behelst nu erg veel. De derde prijs, het uitzetten van een vragenlijst binnen het IKONE panel, zal dan ook helpen met prioriteren en focussen.

De tweede prijs is uitgereikt aan Orikami. Met MS sherpa willen zij mensen met de ziekte MS helpen in het verkrijgen van meer regie. De wijze waarop zij verzamelde data kunnen analyseren en terug kunnen koppelen kan patiënten helpen in het maken van beslissingen zoals leefstijlkeuzes en behandelkeuzes. Door middel van een virtuele co-creatiesessie gaat IKONE helpen zodat de patiënt de best passende uitkomsten krijgt.

De eerste prijs is uitgereikt aan Robin Health Games. Deze serious game is een alternatief voor dieetadvies zoals dat nu wordt gegeven. Sommige mensen hebben moeite met het onthouden van mondelinge en schriftelijke dieetinformatie. De jury gelooft dat deze game motiveert en stimuleert. De initiator van deze game stelde zich kwetsbaar op: ‘We hebben te laat de ervaringsdeskundigen betrokken. Dat hebben we nu in de gaten en daarom dingen wij graag mee naar deze prijs’. Deze openheid en de helderheid van de vraag voor de co-creators maakt dat dit dé winnaar is van 2019. In de eerste week van februari gaan we met deze innovator en onze patiënt experts aan de slag tijdens een fysieke co-creatie sessie.

De aanmoediging gaat naar Pacmed. Alle juryleden waren unaniem zeer positief over de mogelijkheden van deze beslissingsondersteuning voor persoonlijke en datagedreven zorg. Ook Mikxs met het idee ‘Oren en ogen tekort’ wordt verder geholpen. 'De innovatieve ontwikkelingen voor een stadswandeling voor blinden en slechtzienden juichen we toe. We koppelen de initiators graag met ons netwerk van mensen met een visuele beperking'. 

< naar overzicht

Robin Health Games wint Patient Innovation Co-creation Award 2019