< naar overzicht

Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.

Wil jij het e-consult in jouw ziekenhuis tot een succes maken voor patiënten en zorgverleners? Bekijk dan de poster en actielijst ontwikkeld door Nictiz en IKONE. Dan kun jij gelijk van start. 

Op dit moment kunnen patiënten bij 36 van 73 Nederlandse ziekenhuizen gebruik maken van het e-consult. Onafhankelijk van tijd en plaats kunnen patiënten op een laagdrempelige manier hun vragen voorleggen aan zorgverleners. Het aanbieden van een e-consult leidt echter niet altijd tot een succesvol gebruik ervan.  

Hoe zorg je ervoor dat e-consult voor patiënt en zorgverlener meerwaarde heeft? 

Die vraag was het uitgangspunt voor het actieonderzoek uitgevoerd door Nictiz en IKONE. In workshops en interviews wisselden patiënten, ziekenhuizen en ICT-leveranciers hun ervaringen uit over het gebruik van e-consult in het ziekenhuis.

Zo hebben patiënten ons inzicht gegeven in wat het e-consult voor hen betekent: een sterkere vertrouwensband met hun zorgverlener en meer vrijheid. Ook zorgt het ervoor dat zij niet meer constant met hun ziekte bezig hoeven te zijn. Ziekenhuizen hebben gedeeld hoe zij implementeren en wat daarin wel of niet werkte. Zo hebben we samen met alle partijen onderzocht wat onderliggende succesfactoren zijn van het e-consult. Samen met hen zijn de actielijst en poster ontwikkeld.

'Digitaal contact brengt mijn ziekte in proportie, het neemt niet meer mijn dagelijks

leven in beslag’

(Patiënt tijdens workshop van Nictiz en IKONE) 

Direct aan de slag?

Download de poster en actielijst.

Meer informatie?

Lees dan hier de case study over dit onderzoek of neem contact met ons op. 

< naar overzicht

Digitaal vragen stellen. Maak het e-consult een succes.