eHealth & kwaliteit van leven

Samen met studenten van de Master Global Health (AMC) voeren wij een pilotstudie uit naar de ervaringen met eHealth in het dagelijks leven.

De studenten onderzoeken voor een aantal patient experts welke eHealth toepassingen bestaan en op welke manier deze een bijdrage kunnen leveren aan kwaliteit van leven.

Gebruiken de patient experts de mogelijkheden? Zo ja, wat is de ervaring? Zo nee, waarom niet? 

Een boeiende exploratie naar uitkomsten van eHealth in het dagelijkse leven van mensen met een chronische aandoening.