Lezingen voor zorgorganisaties

We geven graag voordrachten binnen uw organisatie of tijdens uw congres of symposium. Thema's zijn onder andere: kwaliteit van leven, innovatie in zorg, eHealth, zeldzame aandoeningen of patiëntenparticipatie. Samen met uw organisatie kijken we naar de behoeften en mogelijkheden en passen de inhoud van de presentatie aan op uw wensen, mogelijkheden en publiek. 

Digitale ontwikkelingen in de zorg, hulpbronnen voor kwaliteit van leven

De verandering in de zorg betreft veel meer dan een verzameling digitale mogelijkheden. Het gaat om nieuwe verhoudingen tussen patiënt en zorgverlener, en de gevolgen daarvan voor de organisatie van de gezondheidszorg. Moderne ICT-mogelijkheden zijn instrumenten die deze relatie ondersteunen en een hulpbron voor kwaliteit van leven. In deze lezing wordt u geïnspireerd uit de praktijk en vanuit het patiëntenperspectief. De patiënt is steeds beter geïnformeerd en heeft ook steeds meer middelen om zijn of haar zorgproces mee vorm te geven. Dat vraagt van zowel zorgverleners als patiënten/clienten dat zij naar hun rol in de behandelrelatie moeten kijken.

  • De geïnformeerde patiënt; succesvolle ervaringen en uitdagingen uit de praktijk
  • Digitale zorg als hulpbron voor kwaliteit van leven – de sociale productie functie theorie
  • Nieuwe verhoudingen in de zorg

De veranderende rol van de patiënt

In deze lezing wordt de veranderde rol van de patiënt van de jaren 50 tot nu in beeld gebracht. Welke stappen zijn er gezet, waar gaan wij naar toe en wat vraagt dit van zowel zorgorganisaties, zorgverleners en van patiënten? In deze lezing wordt gebruik gemaakt van ervaringen van artsen, zorgorganisaties en van patiëntervaring. 

Ervaring o.a.:

eHealth week 2016

TedxNijmegen

Radboud Universiteit, Reshape Healthcare: 'Pecha Kucha' over Zeldzame aandoeningen en zorg 2.0

Rijksuniversiteit Groningen, Vakgroep Sociologie: De veranderende rol van de Nederlandse Patiënt

Nationaal Symposium Zeldzame aandoeningen: Zeldzame aandoeningen en zorg 2.0

Reshape Academy on participatory healthcare, Masterclass, 'My healthstory: Patiënt als collega', Radboud

Emerce E-health; Digitalisering - ervaring van een patiënt.

Congres Osteoporosezorg: Zorg met de patiënt

Nierpatienten Vereniging Nederland: Kwaliteit van Leven: Dromen, doelen, doen.

Zorgvisie congres ‘digitale ontwikkelingen in de zorg’

Congres Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland: leven met een zeldzame aandoening